« Mic 6:14 Księga Micheasza 6:15 Mic 6:16 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Ty siać będziesz a żąć nie będziesz, ty będziesz tłoczyć oliwę, a oliwą się pomazować nie będziesz, i moszcz, a nie będziesz pić wina.
2.GDAŃSKA.1881Ty będziesz siał, ale nie będziesz_żął; ty będziesz tłoczył oliwki, ale nie będziesz się oliwą mazał, i moszcz, ale nie będziesz pił wina.
3.GDAŃSKA.2017Będziesz siał, ale nie będziesz żął; będziesz tłoczył oliwki, ale nie namaścisz się oliwą; będziesz wyciskał moszcz, ale nie napijesz się wina.
4.CYLKOWBędziesz siał, ale nie zbierzesz; będziesz oliwki tłoczył, ale nie namaszczał się oliwą; będziesz moszcz wyciskał, ale wina pić nie będziesz.
5.TYSIĄCL.WYD5Będziesz siał, lecz żąć nie będziesz; będziesz wytłaczał oliwę, lecz oliwą się nie namaścisz; będziesz wyciskał moszcz, lecz nie będziesz pił wina.
6.BRYTYJKABędziesz siał, lecz nie będziesz zbierał, będziesz tłoczył oliwki, lecz nie będziesz się namaszczał oliwą, będziesz tłoczył grona, lecz wina pić nie będziesz.
7.POZNAŃSKAzasiejesz - ale zbierać nie będziesz; wytłoczysz oliwę - ale się nią nie namaścisz, i moszcz - ale wina się nie napijesz.
8.WARSZ.PRASKABędziesz pola zasiewał, nie po to jednak, by z nich zbierać. Będziesz uprawiał oliwkowe drzewa, lecz nigdy się nie namaścisz oliwą. Z jagód winnych będziesz moszcz wyciskał, lecz wina nigdy pił nie będziesz.
9.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Będziesz siał, ale nie zbierzesz; będziesz tłoczył oliwki, lecz nie będziesz namaszczał się oliwą; będziesz wyciskał moszcz, lecz wina pił nie będziesz.
10.EIB.BIBLIA.2016.LITZasiejesz, ale nie skosisz, wytłoczysz oliwki, lecz nie namaścisz się oliwą, podobnie z moszczem - nie napijesz się wina.