« Mic 6:15 Księga Micheasza 6:16 Mic 7:1 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923I przestrzegałeś przykazania Amry i każdego uczynku domu Achab i chodziłeś po ich woli, żebych cię dał na zatracenie, a mieszkające w nim na kszykanie: i hańbę ludu mego nosić będziecie.
2.GDAŃSKA.1881Bo to miasto pilnie przestrzega ustaw Amrego, i wszelakiej sprawy domu Achabowego, i sprawujecie się radami ich, tak abym cię wydał na spustoszenie, i obywateli jego na pośmiech; przetoż hańbę ludu mego nosić będziecie.
3.GDAŃSKA.2017Przestrzegacie bowiem ustaw Omriego i wszystkich czynów domu Achaba i postępujecie według ich rad. Dlatego cię wydam na spustoszenie i jego mieszkańców na pośmiewisko. Będziecie więc nosić hańbę mego ludu.
4.CYLKOWTak, przestrzegano pilnie ustaw Omrego i wszelakiego obyczaju domu Achaba, a postępowaliście wedle rad ich, abym cię podał na spustoszenie, a mieszkańców jej na pośmiewisko, i abyście hańbę u narodów ponieśli.
5.TYSIĄCL.WYD5Przestrzegasz ustaw Omriego i wszelkich praktyk domu Achaba. Postępujecie według ich rad, abym uczynił cię pustkowiem, a mieszkańców pośmiewiskiem, żebyście ponieśli hańbę mego ludu.
6.BRYTYJKAPrzestrzegałeś ustaw Omriego i wszelkich sposobów domu Achaba, postępowaliście według ich rad. Dlatego zamienię cię w pustynię, a twoich obywateli uczynię pośmiewiskiem. Tak będziecie musieli znosić hańbę mojego ludu.
7.POZNAŃSKAPrzestrzegałeś zasad Omriego i wszystkich zwyczajów domu Achaba, (postępowaliście według ich rad), więc dam cię na straszliwe spustoszenie, a twych mieszkańców - na pośmiewisko, (będziecie musieli znosić wzgardę narodów).
8.WARSZ.PRASKAPrzestrzegałeś wszystkich postanowień Omriego i domu Achaba obyczajów strzegłeś, i postępowałeś wedle wszystkich ich wskazań. Uczynię cię tedy miejscem spustoszenia, a wszystkich twoich mieszkańców pośmiewiskiem dla innych i naigrawać się będą z ciebie bardzo liczne narody.
9.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Tak, pilnie przestrzegano ustaw Omriego oraz wszelkiego zwyczaju domu Achaba. Postępowaliście według ich rad, bym cię podał na spustoszenie, jej mieszkańców na pośmiewisko i byście ponieśli hańbę u narodów.
10.EIB.BIBLIA.2016.LITPrzestrzegałeś ustaw Omriego, robiłeś to, co w domu Achaba - postępowaliście według ich rad! Dlatego uczynię cię pustkowiem, twoich mieszkańców - pośmiewiskiem. Mój ludu, będziesz znosił pohańbienie!