« Mic 6:4 Księga Micheasza 6:5 Mic 6:6 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Ludu mój! wspomnij, proszę, co myślił Balak, król Moab, i co mu odpowiedział Balaam, syn Beor, od Sethym aż do Galgal, żebyś poznał sprawiedliwości Pańskie.
2.GDAŃSKA.1881Ludu mój! Wspomnij teraz, co za radę uczynił Balak, król Moabski, a co mu odpowiedział Balaam, syn Beorowy; wspomnij też, coć się działo od Syttym aż do Galgal, abyś poznał sprawiedliwości Pańskie.
3.GDAŃSKA.2017Mój ludu! Wspomnij teraz, co zamierzał Balak, król Moabu, a co mu odpowiedział Balaam, syn Beora; wspomnij też, co się działo od Szittim aż do Gilgal, abyś poznał sprawiedliwość PANA.
4.CYLKOWNarodzie Mój! wspomnieć chciej na to, co radził Balak, król Moabu, i co mu wygłosić musiał Bileam, syn Beora, co się działo od Szyttym aż do Gilgal, a wtedy zrozumiesz łaski Wiekuistego.
5.TYSIĄCL.WYD5Ludu mój, wspomnij, proszę, co zamierzał Balak, król Moabu, co mu odpowiedział Balaam, syn Beora; co było od Szittim do Gilgal - żebyś poznał zbawcze dzieła Pańskie.
6.BRYTYJKALudu mój! Pomnij, co zamyślał Balak, król moabski, i co mu odpowiedział Bileam, syn Beora, i co zaszło w drodze od Szittim do Gilgal, abyś poznał sprawiedliwe dzieła Pana!
7.POZNAŃSKALudu mój, wspomnij sobie, co zamierzał Balak, król Moabu, i jaką odpowiedź dał mu Balaam, syn Beora; [co działo się] od Szittim aż do Gilgal - byś pojął dobrodziejstwa Jahwe!
8.WARSZ.PRASKAPrzypomnij sobie, mój ludu, plany Balaka, moabskiego króla, i to, co mu odpowiedział Balaam, syn Beora! Przypomnij sobie, co się stało na drodze między Gilgal i Szittim, i zechciej rozpoznać w tym dobrodziejstwa Pana.
9.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Mój narodzie! Zechciej wspomnieć na to, co radził Balak, król Moabu, i co mu musiał wygłosić Bileam, syn Beora; co się działo od Szyttym, aż do Gilgal – a wtedy zrozumiesz łaski WIEKUISTEGO.
10.EIB.BIBLIA.2016.LITLudu mój! Dalej, przypomnij sobie, o co zabiegał Balak, król Moabu? A co mu odpowiedział Bileam, syn Beora, pomiędzy Szitim a Gilgal? Niech cię to przekona o sprawiedliwości dzieł PANA!