« Lam 1:14 Księga Lamentacji 1:15 Lam 1:16 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923SAMECH. Pobrał wszystkie wielmożne Pan z pośrodku mnie, przyzwał przeciwko mnie czas, aby potarł wybrane moje: prasę deptał Pan pannie, córce Judzkiéj.
2.GDAŃSKA.1881Pan podeptał wszystkich mocarzy moich w pośród mnie, zwołał przeciwko mnie gromady, aby starł młodzieńców moich, Pan tłoczył jako w prasie pannę, córkę Judzką.
3.GDAŃSKA.2017Pan podeptał wszystkich moich mocarzy, którzy są pośród mnie, zwołał przeciwko mnie gromadę, aby zmiażdżyć moich młodzieńców. Pan, jak w tłoczni, podeptał dziewicę, córkę Judy.
4.CYLKOWPodeptał wszystkich bohaterów moich Pan w pośrodku moim, ogłosił uroczystość przeciw mnie, aby skrószyć młodzieńców moich. Prasę tłoczył Pan dziewiczej córze judzkiej.
5.KRUSZYŃSKISamekh. Wszystkich walecznych usunął Pan z pośrodka mego; przywołał przeciwko mnie gromadę, aby zniweczyć młodzież moją. Prasę przygotował Pan dla dziewicy, córki judzkiej.
6.TYSIĄCL.WYD5{Samek} Odtrącił Pan ode mnie wszystkich walecznych, zgromadzenie przeciwko mnie zwołał, by zniszczyć moją młodzież; Pan jak w tłoczni podeptał Dziewicę, Córę Judy.
7.BRYTYJKAOdrzucił Pan z mojego grona wszystkich bohaterów. Zwołał przeciwko mnie zgromadzenie, by zniszczyć moją młodzież. Pan podeptał w tłoczni dziewiczą córkę Judzką.
8.POZNAŃSKAStarł wszystkich moich mocarzy Pan w moim obrębie. Zwołał przeciwko mnie [ludów] gromadę, by zmiażdżyć mą młodzież; Pan [jak] w tłoczni podeptał dziewiczą Córę Judy.
9.WARSZ.PRASKA[Samek] Wszystkich mych wojowników Pan oddalił ode mnie. Całe zgromadzenie przeciwko mnie zwołał, by spośród mych bojowników wyniszczyć najlepszych. I zmiażdżył Pan jak w prasie Dziewicę, Córę Judy.
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.W moim środku Pan podeptał wszystkich mych bohaterów, ogłosił uroczystość przeciw mnie, aby skruszyć moich młodzieńców. Pan tłoczył prasę dziewiczej córze judzkiej.
11.EIB.BIBLIA.2016.LITPan zakpił sobie u mnie ze wszystkich mych walecznych. Zwołał przeciw mnie zgromadzenie, by złamać mych młodzieńców. Podeptał Pan tłocznię wina dziewicy, córce judzkiej.