« Lam 1:15 Księga Lamentacji 1:16 Lam 1:17 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923AJIN. Przetóż ja płacząc, a oko moje spuszczając wody; bo się oddalił odemnie pocieszyciel, nawracający duszę moję: stali się synowie moi straconymi; bo przemógł nieprzyjaciel.
2.GDAŃSKA.1881Przetoż ja płaczę; z oczów moich, z oczów moich, mówię, wody cieką, że jest daleko odemnie pocieszyciel, któryby ochłodził duszę moję, synowie moi wytraceni są, przeto, iż wziął górę nieprzyjaciel.
3.GDAŃSKA.2017Dlatego ja płaczę; z oczu, z moich oczu, ciekną wody, gdyż daleko jest ode mnie pocieszyciel, który by pokrzepił moją duszę; moi synowie są wytraceni, bo wróg zwyciężył.
4.CYLKOWNad tem ja płaczę; rozpływa się oko moje we łzach. Bo dalekim odemnie pocieszyciel, któryby krzepił duszę moję: Dzieci moje osowiały, bo przemógł wróg.
5.KRUSZYŃSKIAjin. Oto dlatego ja płaczę, oko moje, oko moje strumień wody leje; bo daleko odemnie, ktoby mię pocieszył, ktoby mi życie przywrócił. Synowie moi są opuszczeni, bo wróg mój jest silny.
6.TYSIĄCL.WYD5{Ain} Oto dlaczego płaczę, oko me łzy wylewa; Pocieszyciel daleko ode mnie, Ten, co by mi życie przywrócił; straceni są moi synowie, gdyż wróg był potężny.
7.BRYTYJKADlatego płaczę, moje oko, moje oko zalewa się łzami, bo daleko jest ode mnie pocieszyciel, który by pokrzepił moją duszę. Moje dzieci są zgubione, gdyż nieprzyjaciel jest potężny.
8.POZNAŃSKAAch, dlatego płaczę, moje oko (moje oko) spływa łzami, bo daleko ode mnie mój pocieszyciel, który by pokrzepił mą duszę. Synowie moi przejęci są trwogą, bo wróg stał się silny.
9.WARSZ.PRASKA[Ain] I nad tym tak płakać muszę, że od łez wypływają mi oczy. Daleko zaś jest mój pocieszyciel, który mógłby mi życie przywrócić. Nie mam już swoich dzieci, bo wróg był o wiele silniejszy.
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.A ja nad tym płaczę; we łzach rozpływa się moje oko. Bo dalekim ode mnie wydaje się pocieszyciel, który by pokrzepił moją duszę. Me dzieci osowiały, ponieważ wróg wziął górę.
11.EIB.BIBLIA.2016.LITWłaśnie dlatego płaczę, moje oczy spływają łzami! Daleko mój pocieszyciel, nie ma mnie kto pokrzepić! Zniszczeni moi synowie, ponieważ wróg był potężny.