« Lam 1:2 Księga Lamentacji 1:3 Lam 1:4 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923GIMEL. Przeniósł się Judas prze trapienie i prze mnóstwo niewoli, mieszkał między narody, ani nalazł odpoczynienia, wszyscy goniący go poimali go w cieśni.
2.GDAŃSKA.1881Przeniósł się Juda dla utrapienia i dla wielkiej niewoli; wszakże mieszkając między narodami nie znajduje odpocznienia; wszyscy, którzy je gonią połapali je w cieśni.
3.GDAŃSKA.2017Juda poszedł na wygnanie z powodu ucisku i wielkiej niewoli, mieszka między poganami i nie znajduje odpoczynku. Wszyscy jego prześladowcy dopadli go pośród ucisków.
4.CYLKOWTuła się Judea z nędzy i służby twardej; osiadła wśród pogan, nie znajduje wypoczynku. Wszyscy jej prześladowcy doścignęli ją w pośród cieśni.
5.KRUSZYŃSKIGimel. Juda uprowadzony do niewoli, nieszczęsny, skazany na ciężką pracą. Mieszka pomiędzy narodami, nie znajduje odpocznienia. Wszyscy prześladowcy go dosięgają wśród udręki.
6.TYSIĄCL.WYD5{Gimel} Judę wygnano wśród nędzy i strasznej udręki; mieszka wśród obcych narodów, nie zaznał spoczynku; dosięgli go wszyscy prześladowcy pośród ucisku.
7.BRYTYJKANa wygnanie poszedł Juda, na cierpienie i w ciężką niewolę. Zamieszkał między poganami i nie znajduje odpocznienia. Wszyscy jego prześladowcy dopadli go wśród ucisku.
8.POZNAŃSKAGnana w niewolę Judea w udręce na ciężką służbę poddańczą; osiadła wśród obcych ludów, nie znalazła spocznienia. Dosięgli ją wszyscy jej prześladowcy wśród jej ucisków.
9.WARSZ.PRASKA[Gimel] Juda poczuł się uwięziony przez nędzę i musi pełnić bardzo przykre posługi. Błąka się teraz między narodami, nigdzie nie znajdując spokoju. Dopadli go wszyscy jego ciemięzcy i zadają mu przeróżne udręki.
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Z powodu nędzy i twardej służby tuła się Judea, osiadła wśród pogan i nie znajduje wypoczynku. Pośród przesmyków kraju doścignęli ją wszyscy jej prześladowcy.
11.EIB.BIBLIA.2016.LITNa wygnanie poszedł Juda, na cierpienie i do strasznej niewoli. Osiadł wśród narodów, nie znalazł wytchnienia. Liczni prześladowcy dopadli go w wąskich przejściach.