« Lam 1:4 Księga Lamentacji 1:5 Lam 1:6 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923HE. Stali się przeciwnicy jego głową, nieprzyjaciele jego zbogaceni są; bo Pan mówił nań dla mnóstwa nieprawości jéj: dziatki jéj zaprowadzone w niewolą przed obliczem trapiącego.
2.GDAŃSKA.1881Nieprzyjaciele jego są głową, przeciwnikom jego szczęśliwie się powodzi; bo go Pan utrapił dla mnóstwa przestępstwa jego; maluczcy jego poszli w niewolę przed obliczem trapiącego.
3.GDAŃSKA.2017Jego wrogowie są zwierzchnikami, jego przeciwnikom szczęśliwie się powodzi. PAN bowiem trapił go z powodu mnóstwa jego występków. Jego dzieci poszły do niewoli przed ciemięzcą.
4.CYLKOWCiemięzcy jej stanęli na czele, wrogowie jej bezpieczni. Bo Wiekuisty przepełnił ją żałobą dla mnóstwa jej grzechów; dziatwa jej poszła w niewolę przed obliczem ciemięzcy.
5.KRUSZYŃSKIHe. Nieprzyjaciele jej mają przewagę, wrogowie jej grabią, albowiem Bóg ją dotknął dla wielości jej grzechów. Niemowlęta jej odeszły na wygnanie wobec wroga.
6.TYSIĄCL.WYD5{He} Wszyscy jego ciemięzcy są górą, szczęśliwi są jego wrogowie, albowiem zasmucił go Pan za mnóstwo jego grzechów, dzieci poszły w niewolę [gnane] przed ciemięzcą.
7.BRYTYJKAJego wrogowie są górą, szczęście sprzyja jego nieprzyjaciołom, gdyż Pan utrapił go dla wielu jego grzechów. Jego dzieci poszły na wygnanie pędzone przez wroga.
8.POZNAŃSKAHetmanią mu wrogowie, nieprzyjaciele jego triumfują, bo Jahwe dotknął go karą dla mnóstwa jego występków. Dziatwa jego poszła w niewolę przed gnębicielem.
9.WARSZ.PRASKA[He] Jego ciemięzcy radują się władzą, szczęśliwi są jego wrogowie. A na miasto Pan zesłał smutek z powodu jego bardzo licznych grzechów. Musiały odejść wszystkie jego dzieci do niewoli przez ciemięzcę wzięte.
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Jej ciemięzcy stanęli na czele, jej wrogowie czują się bezpieczni. Bo WIEKUISTY przepełnił ją żałobą z powodu mnóstwa jej grzechów; jej dzieci poszły w niewolę przed obliczem ciemiężyciela.
11.EIB.BIBLIA.2016.LITPodbili go nieprzyjaciele, powiodło się jego wrogom, bo PAN pognębił Syjon za liczne przestępstwa. Dzieci poszły w niewolę gnane przez nieprzyjaciela.