« Lam 1:7 Księga Lamentacji 1:8 Lam 1:9 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923CHETH. Grzech zgrzeszyło Jeruzalem, dlatego się niestateczne stało: wszyscy, którzy je czcili, wzgardzili je; bo widzieli zelżywość jego, samo téż wzdychając obróciło się nazad.
2.GDAŃSKA.1881Ciężko zgrzeszyła córka Jeruzalemska, przetoż jako nieczysta odłączona jest. Wszyscy, którzy ją w uczciwości mieli, lekce ją sobie ważą, przeto, że widzą nagość jej, a ona wzdycha, i tyłem się obraca.
3.GDAŃSKA.2017Jerozolima ciężko zgrzeszyła, dlatego została odłączona jako nieczysta. Wszyscy, którzy ją szanowali, gardzą nią, gdyż widzą jej nagość, a ona wzdycha i odwraca się plecami.
4.CYLKOWCiężko zgrzeszyła Jerozolima, przeto w ohydę się obróciła. Wszyscy, którzy ją czcili wzgardzili nią, bo ujrzeli srom jej; ona sama zaś jęczy i odwraca się.
5.KRUSZYŃSKICheth. Ciężko zgrzeszła Jerozolima, dlatego stała się pośmiewiskiem. Wszyscy, którzy ją czcili, gardzą nią, ponieważ widzą jej sromotę; sama również jęczy i twarzą się odwraca.
6.TYSIĄCL.WYD5{Chet} Jerozolima ciężko zgrzeszyła, stąd budzi odrazę. Wszyscy, co ją czcili, nią gardzą, bo widzą jej nagość; ona również wzdycha i wstecz się odwraca.
7.BRYTYJKACiężko zgrzeszyło Jeruzalem, dlatego stało się nieczyste. Wszyscy, którzy je czcili, wzgardzili nim, ponieważ widzieli jego sromotę; ono samo również wzdycha i odwraca się.
8.POZNAŃSKACiężko zgrzeszyła Jerozolima, dlatego stała się odrazą. Gardzą nią wszyscy, co ją poważali, bo widzieli jej nagość. Sama również wzdycha i wstecz się odwraca.
9.WARSZ.PRASKA[Chet] Ciężko Jerozolima zgrzeszyła i dlatego odrazą się stała. Dawni pochlebcy teraz ją znieważają, gdyż całą jej nagość ujrzeli. Ona sama boleśnie wzdycha i do wszystkich odwraca się tyłem.
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Jeruszalaim ciężko zgrzeszyła, dlatego się zamieniła w ohydę. Wzgardzili nią wszyscy, którzy ją czcili, bowiem ujrzeli jej hańbę; a ona sama jęczy i się odwraca.
11.EIB.BIBLIA.2016.LITJerozolima ciężko zgrzeszyła, dlatego jest pośmiewiskiem. Dawni czciciele nią gardzą, bo zobaczyli jej nagość. Ona również wzdycha i odwraca się [ze wstydu].