« Lam 1:8 Księga Lamentacji 1:9 Lam 1:10 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923TETH. Plugastwa jego na nogach jego, a nie pomniało na swój koniec: złożone jest bardzo, nie mając pocieszyciela. Obacz, Panie! utrapienie moje; bo się podniósł nieprzyjaciel.
2.GDAŃSKA.1881Nieczystota jej na podołkach jej, a nie pomniała na koniec swój; przetoż znacznie jest zniżona, nie mając, ktoby ją pocieszył. Wejrzyj, Panie! na utrapienie moje; boć się wyniósł nieprzyjaciel.
3.GDAŃSKA.2017Jej nieczystość jest na brzegach jej szat, nie pamięta swego końca; dlatego wielce ją poniżono i nikt jej nie pociesza. Spójrz, PANIE, na moje utrapienie, bo wróg się wywyższył.
4.CYLKOWBrud jej u podołu jej szat, nie pomniała na przyszłość swoję. I tak spadła dziwnie głęboko, niemasz nikogo, któryby ją pocieszył. Wejrz Wiekuisty na nędzę moję, bo tryumfuje wróg!
5.KRUSZYŃSKITeth. Jej nieczystość we fałdach jej sukni... o przyszłości swej nie myślała. Upadła niezwykle... nie masz, ktoby ją pocieszył. „Wejrzyj, o Boże, na moją nędzę, jak wróg się wywyższał”.
6.TYSIĄCL.WYD5{Tet} W fałdach jej sukni plugastwo: nie pamiętała o przyszłości; wielce ją poniżono, nikt nie śpieszy z pociechą: Spojrzyj na nędzę mą, Panie, bo wróg zatriumfował.
7.BRYTYJKAJego nieczystość jest na podołku jego szaty; nie pamiętało o swojej przyszłości i tak haniebnie upadło, nie ma, kto by je pocieszył. Wejrzyj, Panie, na moją niedolę, gdyż nieprzyjaciel się wynosi!
8.POZNAŃSKATrwale splamione obrzeża jej szaty; niepomna swojej przyszłości - niezmiernie upadła i nie ma, kto by ją pocieszył. Spójrz, Jahwe, na jej nędzę, bo sroży się nieprzyjaciel.
9.WARSZ.PRASKA[Tet] Całe swoje plugastwo ukrywa w fałdach szaty, na to, co ją czeka, niepomna. Tak bardzo nisko upadła i nie ma nikogo, kto by ją pocieszył. Wejrzyj więc na mą nędzę, Panie, gdyż bardzo mnie wróg poniża.
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Jej nieczystość na skrajach jej szat; nie wspomniała na swą przyszłość. Tak dziwnie spadła głęboko oraz nie ma nikogo, kto by ją pocieszył. WIEKUISTY! Spójrz na moją nędzę, gdyż tryumfuje wróg.
11.EIB.BIBLIA.2016.LITNa jej bieliźnie nieczystość, nie pamiętała o przyszłości, Straszliwie się stoczyła, nie ma pocieszyciela. Wejrzyj, PANIE, na mą niedolę, ponieważ wróg się pyszni.