« Jan 11:9 Ewangelia Jana 11:10 Jan 11:11 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Lecz jeśli kto chodzi wnocy, obraża się że światła nie masz wniem.
2.WUJEK.1923Ale jeźli chodzi w nocy, obrazi się; bo w nim światła niemasz.
3.RAKOW.NTA jeśliby kto chodził w nocy, obraża się; iż światłości niemasz w nim.
4.GDAŃSKA.1881A jeźli kto chodzi w nocy, obrazi się; bo w nim światła nie masz.
5.GDAŃSKA.2017A jeśli ktoś chodzi w nocy, potknie się, bo nie ma w nim światłości.
6.SZCZEPAŃSKIKtoby jednak chodził po nocy potknie się, gdyż niema w nim światła.
7.MARIAWICIale jeśliby chodził w nocy, potknie się, bo niema w nim światłości.
8.GRZYM1936ale jeśli kto w nocy chodzi, potyka się, bo światła w nim niema.
9.DĄBR.WUL.1973Jeśli kto chodzi za dnia, nie potknie się, bo widzi światło tego świata, ale jeżeli chodzi w nocy, potknie się, bo nie masz w nim światła.
10.DĄBR.GR.1961Jeśli kto chodzi za dnia, nie potknie się, bo widzi światło tego świata, ale jeżeli chodzi w nocy, potknie się, bo nie masz w nim światła.
11.TYSIĄCL.WYD5Jeżeli jednak ktoś chodzi w nocy, potknie się, ponieważ brak mu światła.
12.BRYTYJKAJeśli zaś kto chodzi w nocy, potknie się, bo nie ma w sobie światła.
13.POZNAŃSKAKto zaś chodzi w nocy, potyka się, bo nie ma światła.
14.WARSZ.PRASKALecz jeśli ktoś chodzi nocą, potknie się, ponieważ brak mu światła.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Ale jeśli ktoś będzie chodził w nocy dozna urazy, bo nie ma w nim światła.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITLecz jeśli ktoś chodzi w nocy, potknie się, ponieważ nie ma w sobie światła.
17.TOR.PRZ.A jeśli ktoś chodzi w nocy, potyka się; bo nie ma w nim światłości.