« Jan 11:11 Ewangelia Jana 11:12 Jan 11:13 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Rzekli przeto uczniowie jego: Panie jeśli zasnął, będzie zdrów.
2.WUJEK.1923Rzekli tedy uczniowie jego: Panie! jeźli śpi, będzie zdrów.
3.RAKOW.NTRzekli tedy uczniowie jego: Panie, jeśliże zasnął, zachowan będzie.
4.GDAŃSKA.1881Tedy rzekli uczniowie jego: Panie! jeźliże śpi, będzie zdrów.
5.GDAŃSKA.2017Wtedy jego uczniowie powiedzieli: Panie, jeśli śpi, będzie zdrowy.
6.SZCZEPAŃSKIA uczniowie {Jego} odpowiedzieli <Mu>: Panie, jeśli zasnął, ozdrowieje!
7.MARIAWICIRzekli Mu tedy uczniowie Jego: Panie, jeśli śpi, będzie zdrów.
8.GRZYM1936Na to odezwali się uczniowie jego: Panie, jeśli śpi, zdrów będzie.
9.DĄBR.WUL.1973Rzekli tedy uczniowie jego: Panie, jeśli zasnął, zdrów będzie.
10.DĄBR.GR.1961Rzekli mu tedy uczniowie: Panie, jeśli zasnął, zdrów będzie.
11.TYSIĄCL.WYD5Uczniowie rzekli do Niego: Panie, jeżeli zasnął, to wyzdrowieje.
12.BRYTYJKATedy rzekli uczniowie do niego: Panie! Jeśli zasnął, zdrów będzie.
13.POZNAŃSKAPowiedzieli Mu uczniowie: - Panie, jeżeli zasnął, wyzdrowieje.
14.WARSZ.PRASKARzekli tedy do Niego uczniowie: Panie, jeżeli zasnął, to wyzdrowieje.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Więc uczniowie mu powiedzieli: Panie, skoro zasnął będzie przyprowadzony bezpiecznie.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITWtedy uczniowie powiedzieli: Panie! Skoro zasnął, wyzdrowieje.
17.TOR.PRZ.Wtedy uczniowie Jego powiedzieli: Panie! Skoro śpi, wyzdrowieje.