« Jan 11:13 Ewangelia Jana 11:14 Jan 11:15 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Tedy przeto, rzekł im jawnie: Łazarz umarł.
2.WUJEK.1923Na ten czas tedy Jezus powiedział im jawnie: Łazarz umarł.
3.RAKOW.NTPrzeto tedy rzekł im Jezus jawnie: Łazarz umarł;
4.GDAŃSKA.1881Tedy im rzekł Jezus jawnie: Łazarz umarł.
5.GDAŃSKA.2017Wówczas Jezus powiedział im otwarcie: Łazarz umarł.
6.SZCZEPAŃSKIWtedy już Jezus rzekł im otwarcie: Łazarz umarł;
7.MARIAWICIWtedy Jezus powiedział im jawnie: Łazarz umarł,
8.GRZYM1936Wtedy Jezus powiedział im otwarcie: Łazarz umarł.
9.DĄBR.WUL.1973Wówczas więc powiedział im Jezus otwarcie: Łazarz umarł.
10.DĄBR.GR.1961Wówczas powiedział im Jezus otwarcie: Łazarz umarł.
11.TYSIĄCL.WYD5Wtedy Jezus powiedział im otwarcie: Łazarz umarł,
12.BRYTYJKAWtedy to rzekł im Jezus wyraźnie: Łazarz umarł,
13.POZNAŃSKAWtedy więc Jezus powiedział im otwarcie: - Łazarz umarł.
14.WARSZ.PRASKAWtedy Jezus powiedział im już wprost: Łazarz umarł.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Wtedy Jezus powiedział im otwarcie: Łazarz umarł.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITWtedy Jezus powiedział im wyraźnie: Łazarz umarł.
17.TOR.PRZ.Jezus więc powiedział im wtedy wyraźnie: Łazarz umarł.