« Jan 11:22 Ewangelia Jana 11:23 Jan 11:24 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Mówi jej Jezus: Wstanie brat twój.
2.WUJEK.1923Powiedział jéj Jezus: Zmartwychwstanie brat twój.
3.RAKOW.NTMówi jej Jezus: Powstanie brat twój.
4.GDAŃSKA.1881Rzekł jej Jezus: Wstanieć brat twój.
5.GDAŃSKA.2017Jezus jej odpowiedział: Twój brat zmartwychwstanie.
6.SZCZEPAŃSKIJezus jej mówi: Brat twój zmartwychwstanie.
7.MARIAWICIRzekł jej Jezus: Zmartwychwstanie brat twój.
8.GRZYM1936Mówi jej Jezus: Brat twój zmartwychwstanie.
9.DĄBR.WUL.1973Rzecze jej Jezus: Zmartwychwstanie brat twój.
10.DĄBR.GR.1961Odpowiedział Jezus: Zmartwychwstanie brat twój.
11.TYSIĄCL.WYD5Rzekł do niej Jezus: Brat twój zmartwychwstanie.
12.BRYTYJKARzekł jej Jezus: Zmartwychwstanie brat twój.
13.POZNAŃSKAMówi jej Jezus: - Brat twój zmartwychwstanie.
14.WARSZ.PRASKARzekł do niej Jezus: Twój brat zmartwychwstanie.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Mówi jej Jezus: Twój brat wstanie.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITJezus zapewnił: Zmartwychwstanie twój brat.
17.TOR.PRZ.Jezus powiedział jej: Twój brat będzie wzbudzony z martwych.