« Jan 11:24 Ewangelia Jana 11:25 Jan 11:26 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Rzekł jej Jesus: Ja jestem powstanie i żywot. Kto wierzy w mię, i choćby umarł, ożywie.
2.WUJEK.1923Rzekł jej Jezus: Jam jest zmartwychwstanie i żywot; kto w mię wierzy, choćby i umarł, żyw będzie.
3.RAKOW.NTRzekł jej Jezus: Jam jest ono powstanie, i on żywot; kto wierzy w mię, choćby i umarł, żyć będzie.
4.GDAŃSKA.1881I rzekł jej Jezus: Jam jest zmartwychwstanie i żywot; kto w mię wierzy, choćby też umarł, żyć będzie.
5.GDAŃSKA.2017I powiedział do niej Jezus: Ja jestem zmartwychwstaniem i życiem. Kto we mnie wierzy, choćby i umarł, będzie żył.
6.SZCZEPAŃSKI<Ale> Jezus jej rzekł: Jam jest zmartwychwstaniem i życiem; kto wierzy we Mnie, nawet gdyby umarł, ożyje;
7.MARIAWICIRzekł jej Jezus: Jam jest zmartwychwstanie i żywot, kto we Mnie wierzy, choćby i umarł, będzie żył.
8.GRZYM1936Jezus jej na to: Jam jest zmartwychwstanie i życie: kto we mnie wierzy, choćby i umarł, żyć będzie.
9.DĄBR.WUL.1973Rzekł jej Jezus: Jam jest zmartwychwstanie i żywot, kto we mnie wierzy, choćby i umarł, żyć będzie,
10.DĄBR.GR.1961Rzekł jej Jezus: Jam jest zmartwychwstanie i żywot, kto we mnie wierzy, choćby i umarł, żyć będzie,
11.TYSIĄCL.WYD5Powiedział do niej Jezus: Ja jestem zmartwychwstaniem i życiem. Kto we Mnie wierzy, to choćby umarł, żyć będzie.
12.BRYTYJKARzekł jej Jezus: Jam jest zmartwychwstanie i żywot; kto we mnie wierzy, choćby i umarł, żyć będzie.
13.POZNAŃSKAPowiedział jej Jezus: - Ja jestem zmartwychwstaniem i życiem! Kto wierzy we Mnie, chociażby nawet umarł, żyć będzie.
14.WARSZ.PRASKARzekł na to Jezus: Ja jestem zmartwychwstaniem i życiem. Jeśli ktoś we Mnie wierzy, choćby i umarł, żyć będzie.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Powiedział jej Jezus: Ja jestem powstanie i życie; kto wierzy względem mnie, choćby i umarł ożyje.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITWtedy Jezus skierował do niej słowa: Ja jestem zmartwychwstaniem i życiem. Kto we Mnie wierzy, choćby nawet umarł - żyć będzie.
17.TOR.PRZ.Jezus powiedział jej: Ja jestem zmartwychwstanie i życie; kto wierzy we mnie, choćby i umarł, będzie żyć.