« Jan 11:29 Ewangelia Jana 11:30 Jan 11:31 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574A jeszcze nie przyszedł był Jesus do wsi, ale był na miejscu, gdzie mu zaszła była Martha.
2.WUJEK.1923Bo Jezus jeszcze nie przyszedł był do miasteczka, ale był jeszcze na onem miejscu, gdzie mu zaszła była Martha.
3.RAKOW.NTA jeszcze nie przyszedł był Jezus do miasteczka; ale był na onym miejscu, gdzie zabieżała była jemu Marta.
4.GDAŃSKA.1881(A Jezus jeszcze był nie przyszedł do miasteczka, ale był na temże miejscu, gdzie Marta była wyszła przeciwko niemu.)
5.GDAŃSKA.2017A Jezus jeszcze nie wszedł do miasteczka, lecz był na tym miejscu, gdzie Marta wyszła mu naprzeciw.
6.SZCZEPAŃSKIJezus bowiem jeszcze nie wszedł był do miasteczka, ale znajdował się jeszcze tam, gdzie Go Marta spotkała.
7.MARIAWICIbo był Jezus jeszcze nie wszedł do miasteczka, ale był jeszcze na onem miejscu, gdzie Mu zabiegła Marta.
8.GRZYM1936Jezus jeszcze nie wszedł do miasteczka, ale pozostawał na tem miejscu, gdzie Marta go spotkała.
9.DĄBR.WUL.1973bo jeszcze nie wszedł był Jezus do miasteczka, ale był wciąż na tym miejscu, gdzie go spotkała Marta.
10.DĄBR.GR.1961bo jeszcze nie wszedł był Jezus do miasteczka, ale był wciąż na tym miejscu, gdzie go spotkała Marta.
11.TYSIĄCL.WYD5Jezus zaś nie przybył jeszcze do wsi, lecz był wciąż w tym miejscu, gdzie Marta wyszła Mu na spotkanie.
12.BRYTYJKAA Jezus jeszcze nie przyszedł do miasteczka, ale był na tym miejscu, gdzie go spotkała Marta.
13.POZNAŃSKAJezus jeszcze nie wszedł do miasteczka, ale stał w miejscu, gdzie Marta zabiegła Mu drogę.
14.WARSZ.PRASKATymczasem Jezus nie przybył jeszcze do wsi, lecz ciągle pozostawał tam, gdzie Marta wyszła Mu na spotkanie.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.(A Jezus jeszcze nie przybył do miasteczka, ale był na miejscu, gdzie wyszła mu na spotkanie Marta).
16.EIB.BIBLIA.2016.LITJezus natomiast jeszcze nie wszedł do miasteczka, lecz był w tym miejscu, gdzie Go spotkała Marta.
17.TOR.PRZ.A Jezus jeszcze nie przyszedł do miasteczka, ale był w tym miejscu, gdzie spotkała Go Marta.