« Jan 11:32 Ewangelia Jana 11:33 Jan 11:34 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Jesus przeto jako ją ujrzał płaczącą, i którzy znią przyszli Judowie płaczące, oborzył się duchem i zatrwożył się i rzekł: Gdzieście ji położyli?
2.WUJEK.1923Jezus tedy, gdy ją ujrzał płaczącą i Żydy, którzy z nią przyszli, płaczące, rozrzewnił się w duchu i wzruszył sam siebie.
3.RAKOW.NTJezus tedy, gdy ujźrzał ją płaczącą, i one, którzy przyszli z nią, Żydy płaczące, rozrzewnił się w duchu, i wzruszył się.
4.GDAŃSKA.1881Jezus tedy, gdy ją ujrzał płaczącą, i Żydy, którzy byli z nią przyszli, płaczące, rozrzewnił się w duchu i zafrasował się,
5.GDAŃSKA.2017Kiedy Jezus zobaczył ją płaczącą i płaczących Żydów, którzy z nią przyszli, rozrzewnił się w duchu i zasmucił się.
6.SZCZEPAŃSKIJezus zaś, widząc ją rozpłakaną i Judejczyków, którzy z nią przyszli, płaczących, rozrzewnił się w duchu i wzruszył sam Siebie,
7.MARIAWICITedy Jezus widząc ją płaczącą, także też i Żydów, którzy z nią przyszli, płaczących, rozrzewnił się w duchu i wzruszył Samego Siebie
8.GRZYM1936Wtedy Jezus, widząc, że ona płacze, że i Żydzi, którzy z nią przyszli, płaczą, rozrzewnił się w duchu i cały wzruszony
9.DĄBR.WUL.1973A gdy ją Jezus ujrzał płaczącą i Żydów, którzy z nią przyszli, płaczących, rozrzewnił się w duchu, wzruszył
10.DĄBR.GR.1961A gdy ją Jezus ujrzał płaczącą i Żydów, którzy z nią przyszli, płaczących, rozrzewnił się w duchu, wzruszył
11.TYSIĄCL.WYD5Gdy więc Jezus zobaczył ją płaczącą i płaczących Żydów, którzy razem z nią przyszli, wzruszył się w duchu, rozrzewnił
12.BRYTYJKAJezus tedy, widząc ją płaczącą i płaczących Żydów, którzy z nią przyszli, rozrzewnił się w duchu i wzruszył się,
13.POZNAŃSKAKiedy Jezus zobaczył ją zapłakaną i płaczących Judejczyków, którzy z nią przyszli, wzruszył się głęboko i wstrząśnięty
14.WARSZ.PRASKAZobaczywszy tedy Jezus, jak płakała ona i Żydzi, którzy razem z nią przyszli, wzruszył się bardzo i rozrzewniony zapytał: Gdzieście go położyli?
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.A Jezus, kiedy ją ujrzał płaczącą oraz przybyłych razem z nią, płaczących Żydów, był wstrząśnięty Duchem i się wzruszył.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITJezus, widząc jej łzy oraz łzy Żydów, którzy z nią przyszli, westchnął głęboko
17.TOR.PRZ.Jezus więc, gdy ujrzał ją płaczącą i płaczących Żydów, którzy z nią przyszli, będąc wstrząśnięty i poruszony w duchu,