« Jan 11:33 Ewangelia Jana 11:34 Jan 11:35 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Rzekli mu: Panie przydź a oglądaj.
2.WUJEK.1923I rzekł: Gdzieście go położyli? Powiedzieli mu: Panie! pójdź a oglądaj.
3.RAKOW.NTI rzekł: Gdzieżeście go położyli? Mówią mu: Panie, pódź a oglądaj.
4.GDAŃSKA.1881I rzekł: Gdzieście go położyli? Rzekli mu: Panie! pójdź, a oglądaj.
5.GDAŃSKA.2017I zapytał: Gdzie go położyliście? Odpowiedzieli mu: Panie, chodź i zobacz.
6.SZCZEPAŃSKIi zapytał: Gdzieście go położyli? Mówią Mu: Panie, pójdź, a oglądaj!
7.MARIAWICIi rzekł: Gdzieżeście go położyli? Powiedzieli Mu: Panie, pójdź a oglądaj.
8.GRZYM1936zapytał: Gdzieście go położyli? Mówią mu: Panie, pójdź a obacz.
9.DĄBR.WUL.1973i powiedział: Gdzieście go położyli? Mówią mu: Panie, pójdź i zobacz.
10.DĄBR.GR.1961i powiedział: Gdzieście go położyli? Mówią mu: Panie, pójdź i zobacz.
11.TYSIĄCL.WYD5i zapytał: Gdzie go położyliście? Odpowiedzieli Mu: Panie, chodź i zobacz!
12.BRYTYJKAI rzekł: Gdzie go położyliście? Rzekli do niego: Panie, pójdź i zobacz.
13.POZNAŃSKAzapytał: - Gdzieście go pochowali? Mówią Mu: - Chodź, Panie, i zobacz!
14.WARSZ.PRASKAA oni odpowiedzieli: Panie, chodź i zobacz.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Powiedział także: Gdzie go położyliście? Mówią mu: Panie, pójdź i zobacz.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITi zapytał: Gdzie go położyliście? Chodź i zobacz, Panie - odpowiedzieli.
17.TOR.PRZ.Powiedział: Gdzie go położyliście? Mówią Mu: Panie! Chodź i zobacz.