« Jan 11:35 Ewangelia Jana 11:36 Jan 11:37 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Mówili przeto Judowie: Oto jako ji miłował.
2.WUJEK.1923Mówili tedy Żydowie: Oto jako go miłował.
3.RAKOW.NTMówili tedy Żydowie: Oto jako go miłował.
4.GDAŃSKA.1881Tedy rzekli Żydowie: Wej! jakoć go miłował.
5.GDAŃSKA.2017Wtedy Żydzi powiedzieli: Patrzcie, jak go miłował.
6.SZCZEPAŃSKIJudejczycy tedy mówili: Patrzcie, jak go miłował!
7.MARIAWICIRzekli wtedy Żydzi: Oto jako go miłował.
8.GRZYM1936I mówili Żydzi: Patrzcie, jak go kochał.
9.DĄBR.WUL.1973Mówili tedy Żydzi: Oto jak go miłował.
10.DĄBR.GR.1961Mówili tedy Żydzi: Oto jak go miłował.
11.TYSIĄCL.WYD5Żydzi więc mówili: Oto jak go miłował!
12.BRYTYJKARzekli więc Żydzi: Patrz, jak go miłował.
13.POZNAŃSKAMówili więc Judejczycy: - Jak On go miłował!
14.WARSZ.PRASKAWtedy rzekli Żydzi: Patrzcie, jak On go miłował!
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Więc Żydzi mówili: Oto jak go kochał.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITA Żydzi zaczęli komentować: Patrzcie, jak go kochał.
17.TOR.PRZ.Żydzi powiedzieli więc: Patrzcie, jak go miłował.