« Jan 11:39 Ewangelia Jana 11:40 Jan 11:41 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Mówi jej Jesus: Nie rzekłemli tobie iż jeśli uwierzysz, ujrzysz sławę Bożą?
2.WUJEK.1923Powiedział jéj Jezus: Zażem ci nie rzekł, iż jeźli uwierzysz, oglądasz chwałę Bożą?
3.RAKOW.NTMówi jej Jezus: Zażemci nie rzekł, iż, jeśli uwierzysz, oglądasz chwałę Bożą?
4.GDAŃSKA.1881Powiedział jej Jezus: Azażem ci nie rzekł, iż jeźli uwierzysz, oglądasz chwałę Bożą?
5.GDAŃSKA.2017Jezus jej rzekł: Czyż nie powiedziałem ci, że jeśli uwierzysz, ujrzysz chwałę Bożą?
6.SZCZEPAŃSKIJezus jej mówi: Czyż ci nie powiedziałem, że, jeśli uwierzysz, zobaczysz chwałę Bożą?
7.MARIAWICIRzekł jej Jezus: lzalim ci nie powiedział, że jeśli będziesz wierzyła, ujrzysz chwałę Bożą?
8.GRZYM1936Jezus jej odpowiada: Nie mówiłem ci, że jeśli uwierzysz, ujrzysz chwałę Bożą.
9.DĄBR.WUL.1973Powiada jej Jezus: Czyżem ci nie mówił, że jeżeli uwierzysz, ujrzysz chwałę Bożą?
10.DĄBR.GR.1961Powiada jej Jezus: Czyżem ci nie mówił, że jeżeli uwierzysz, ujrzysz chwałę Bożą?
11.TYSIĄCL.WYD5Jezus rzekł do niej: Czyż nie powiedziałem ci, że jeśli uwierzysz, ujrzysz chwałę Bożą?
12.BRYTYJKARzekł jej Jezus: Czyż ci nie powiedziałem, że, jeśli uwierzysz, oglądać będziesz chwałę Bożą?
13.POZNAŃSKAMówi jej Jezus: - Czyż ci nie powiedziałem, że jeżeli uwierzysz, ujrzysz chwałę Bożą?
14.WARSZ.PRASKANa to rzekł Jezus: Czyż nie powiedziałem ci, że jeśli będziesz wierzyć, ujrzysz chwałę Bożą? Wtedy usunięto kamień.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Mówi jej Jezus: Czy ci nie powiedziałem, że jeżeli uwierzysz, zobaczysz chwałę Boga?
16.EIB.BIBLIA.2016.LITJezus zwrócił się do niej: Czy ci nie powiedziałem, że jeśli uwierzysz, zobaczysz chwałę Boga?
17.TOR.PRZ.Jezus powiedział jej: Czy nie powiedziałem ci, że jeśli uwierzysz, zobaczysz chwałę Bożą?