« Jan 11:40 Ewangelia Jana 11:41 Jan 11:42 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Odjęli przeto kamień (gdzie był umarły położon.) A Jesus podniósł oczy w zgórę, i rzekł: Ojcze, dziękuję tobie żeś mię wysłuchał.
2.WUJEK.1923Odjęli tedy kamień. A Jezus podniósłszy oczy swe wzgórę, rzekł: Ojcze! dziękuję tobie, żeś mię wysłuchał.
3.RAKOW.NTPodnieśli tedy kamień, gdzie był umarły położony. A Jezus podniósł oczy swoje wzgórę, i rzekł: Ojcze, dziękuję tobie, żeś wysłuchał mię.
4.GDAŃSKA.1881Odjęli tedy kamień, gdzie był umarły położony. A Jezus podniósłszy oczy swe w górę, rzekł: Ojcze! dziękuję tobie, żeś mię wysłuchał.
5.GDAŃSKA.2017Wtedy usunęli kamień z miejsca, gdzie był położony zmarły. Jezus zaś podniósł oczy w górę i powiedział: Ojcze, dziękuję ci, że mnie wysłuchałeś.
6.SZCZEPAŃSKIOdwalono więc kamień. Jezus zaś podniósł oczy w górę i rzekł: Ojcze, dziękuję Ci, żeś Mnie wysłuchał.
7.MARIAWICIZdjęli tedy kamień. A Jezus podniósłszy oczy Swe w górę, rzekł: Ojcze, dziękuję Tobie, żeś Mię wysłuchał.
8.GRZYM1936I odjęto kamień. A Jezus podniósł oczy swe w górę i rzekł: Ojcze, dziękuję ci, żeś mię wysłuchał.
9.DĄBR.WUL.1973Odsunęli tedy kamień, a Jezus wzniósłszy oczy swe w górę rzekł: Ojcze, dziękuję tobie, żeś mnie wysłuchał.
10.DĄBR.GR.1961Odsunęli tedy kamień, a Jezus, wzniósłszy oczy w górę, rzekł: Ojcze, dziękuję tobie, żeś mnie wysłuchał.
11.TYSIĄCL.WYD5Usunięto więc kamień. Jezus wzniósł oczy do góry i rzekł: Ojcze, dziękuję Ci, że Mnie wysłuchałeś.
12.BRYTYJKAUsunęli więc kamień, gdzie leżał umarły. A Jezus, wzniósłszy oczy w górę, rzekł: Ojcze, dziękuję ci, żeś mnie wysłuchał.
13.POZNAŃSKAOdsunęli więc kamień, a Jezus podniósł oczy w górę i rzekł: - Ojcze, dziękuję Ci, żeś Mnie wysłuchał.
14.WARSZ.PRASKAJezus wzniósł oczy ku górze i tak się modlił: Ojcze, dziękuję Ci, żeś Mnie wysłuchał.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Więc usunęli kamień z miejsca, gdzie był położony umarły. Zaś Jezus podniósł w górę oczy i powiedział: Ojcze, dziękuję ci, że mnie wysłuchałeś.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITUsunęli więc kamień. Jezus natomiast wzniósł oczy w górę i powiedział: Ojcze, dziękuję Ci, że Mnie wysłuchałeś.
17.TOR.PRZ.Usunęli więc kamień, gdzie umarły został położony. A Jezus wzniósł swoje oczy w górę i powiedział: Ojcze! Dziękuję Ci, że mnie wysłuchałeś.