« Jan 11:41 Ewangelia Jana 11:42 Jan 11:43 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574I ja wiedziałem że mię zawżdy wysłuchawasz, ale dla tłumu tu stojącego rzekłem, aby wierzyli żeś mię posłał.
2.WUJEK.1923A Jamci wiedział, że mię zawżdy wysłuchywasz; alem rzekł dla ludu, który około stoi, aby wierzyli, iżeś ty mię posłał.
3.RAKOW.NTA jam wiedział, że zawżdy mię wysłuchawasz; alem to dla tłumu około stojącego rzekł, aby wierzyli iżeś ty mnie posłał.
4.GDAŃSKA.1881A jamci wiedział, że mię zawsze wysłuchiwasz; alem to rzekł dla ludu wokoło stojącego, aby wierzyli, żeś ty mię posłał.
5.GDAŃSKA.2017A ja wiedziałem, że mnie zawsze wysłuchujesz, ale powiedziałem to ze względu na stojących wokoło ludzi, aby uwierzyli, że ty mnie posłałeś.
6.SZCZEPAŃSKIWiedziałem Ja wprawdzie, że Mnie zawsze wysłuchujesz, ale powiedziałem ze względu na <ten> lud, stojący dokoła, by uwierzyli, żeś Ty Mnie posłał.
7.MARIAWICIWiedziałemci to, że Mnie zawsze wysłuchujesz, alem rzekł dla ludu, który wokoło stoi, aby wierzyli, żeś Ty Mnie posłał.
8.GRZYM1936Wiedziałem, że mię zawsze wysłuchujesz; ale powiedziałem to dla ludu, który tutaj stoi, aby uwierzył, iżeś ty mnie posłał.
9.DĄBR.WUL.1973A ja wiedziałem, że mnie zawsze wysłuchujesz, alem powiedział to dla tłumu, który stoi wokoło, aby uwierzyli, żeś ty mnie posłał.
10.DĄBR.GR.1961A ja wiedziałem, że mnie zawsze wysłuchujesz, alem powiedział to dla rzeszy, która stoi wokoło, aby uwierzyli, żeś ty mnie posłał.
11.TYSIĄCL.WYD5Ja wiedziałem, że Mnie zawsze wysłuchujesz. Ale ze względu na otaczający Mnie tłum to powiedziałem, aby uwierzyli, że Ty Mnie posłałeś.
12.BRYTYJKAA Ja wiedziałem, że mnie zawsze wysłuchujesz, ale powiedziałem to ze względu na lud stojący wkoło, aby uwierzyli, żeś Ty mnie posłał.
13.POZNAŃSKAJa wiedziałem, że zawsze Mnie wysłuchujesz, ale (powiedziałem to) ze względu na tłum, który wokół Mnie stoi, aby uwierzyli, żeś Ty Mnie posłał.
14.WARSZ.PRASKAWiedziałem, że zawsze Mnie wysłuchujesz. Powiedziałem to jednak ze względu na zebranych tu ludzi, aby uwierzyli, żeś Ty Mnie posłał.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Ja wiedziałem, że zawsze mnie wysłuchujesz; ale powiedziałem to z powodu stojącego wokół tłumu, aby mogli uwierzyć, że Ty mnie posłałeś.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITJa wiem, że Mnie zawsze wysłuchujesz, ale powiedziałem to ze względu na tłoczących się wokół mnie ludzi. Chcę, by uwierzyli, że Ty Mnie posłałeś.
17.TOR.PRZ.Ja wiedziałem, że mnie zawsze wysłuchujesz, ale to powiedziałem ze względu na tłum stojący wokół, aby uwierzyli, że Ty mnie posłałeś.