« Jan 11:43 Ewangelia Jana 11:44 Jan 11:45 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574I wyszedł który był zmarły, związane (mając) ręce i nogi chustkami, i twarz jego chustą obwiązana była. Mówi im Jesus: Rozwiężcie ji a puśćcie odyść.
2.WUJEK.1923I natychmiast wyszedł, który był umarły, mając ręce i nogi związane chustkami, a twarz jego była chustką obwiązana. Rzekł im Jezus: Rozwiążcie go i puśćcie, aby szedł.
3.RAKOW.NTI wyszedł on umarły, mając związane chustkami nogi i ręce; a twarz jego ścierką była zawiniona. Mówi im Jezus: Rozwiążcie go, i dopuśćcie iść.
4.GDAŃSKA.1881I wyszedł ten, który był umarł, mając związane ręce i nogi chustkami, a twarz jego była chustką obwiązana. Rzekł im Jezus: Rozwiążcie go, a niechaj odejdzie.
5.GDAŃSKA.2017I wyszedł ten, który umarł, mając ręce i nogi powiązane opaskami, a twarz obwiązaną chustką. Powiedział do nich Jezus: Rozwiążcie go i pozwólcie mu odejść.
6.SZCZEPAŃSKI{I} wyszedł {natychmiast} ten, który był umarł, mając nogi i ręce powiązane taśmami; a twarz jego była chustą obwiązana. Jezus rzecze do nich: Rozwiążcie go i pozwólcie {mu} odejść.
7.MARIAWICII natychmiast wyszedł ten, który był umarł, mając ręce i nogi związane chustami pogrzebowemi, i twarz jego też była chustą obwiązana. Rzekł im Jezus: Rozwiążcie go i dopuśćcie mu wolnym iść.
8.GRZYM1936I umarły natychmiast wyszedł z grobu, mając ręce i nogi związane w opaski a twarz owiniętą w chustę. Rzekł im Jezus: Rozwiążcie go i pozwólcie mu chodzić.
9.DĄBR.WUL.1973I natychmiast wyszedł ten, który był umarł, mając ręce i nogi związane opaskami, a twarz owiniętą w chustę. Rzekł im Jezus: Rozwiążcie go i pozwólcie odejść.
10.DĄBR.GR.1961I wyszedł ów umarły, mając nogi i ręce związane opaskami, a twarz owiniętą w chustę. Rzekł im Jezus: Rozwiążcie go i pozwólcie mu odejść.
11.TYSIĄCL.WYD5I wyszedł zmarły, mając nogi i ręce przewiązane opaskami, a twarz jego była owinięta chustą. Rzekł do nich Jezus: Rozwiążcie go i pozwólcie mu chodzić.
12.BRYTYJKAI wyszedł umarły, mając nogi i ręce powiązane opaskami, a twarz jego była owinięta chustą. Rzekł do nich Jezus: Rozwiążcie go i pozwólcie mu odejść.
13.POZNAŃSKAUmarły wyszedł z nogami i rękami powiązanymi taśmami, a twarz jego była owinięta chustą. Mówi im Jezus: - Rozwiążcie go i pozwólcie mu odejść.
14.WARSZ.PRASKAI wyszedł zmarły, mając ręce i nogi obwiązane opaskami, a twarz zawiniętą w chustę. Rozkazał tedy Jezus: Uwolnijcie go z więzów i pozwólcie mu chodzić.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Więc umarły wyszedł spętany; ponieważ jego nogi, ręce oraz twarz została obwiązana chustą. Mówi im Jezus: Rozwiążcie go i niechaj idzie naprzód.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITI umarły wyszedł. Jego nogi i ręce powiązane były pasami płótna, a twarz owinięta chustą. Jezus zwrócił się do przybyłych: Rozwiążcie go i pozwólcie mu odejść.
17.TOR.PRZ.I wyszedł ten, który umarł, mając stopy i ręce związane opaskami z płótna, a jego twarz była obwiązana chustą. Jezus powiedział im: Rozwiążcie go i pozwólcie mu iść.