« Jan 11:44 Ewangelia Jana 11:45 Jan 11:46 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Mnodzy przeto z Judów, co byli przyszli do Maryej, obaczywszy co uczynił Jesus uwierzyli weń.
2.WUJEK.1923Wiele tedy z Żydów, którzy byli przyszli do Maryi i Marthy a widzieli, co uczynił Jezus, uwierzyli weń.
3.RAKOW.NTWiele ich tedy z Żydów, którzy byli przyszli do Maryey, i przypatrowali się temu, jak wielkie rzeczy uczynił Jezus, uwierzyli weń.
4.GDAŃSKA.1881Wiele tedy z Żydów, którzy byli przyszli do Maryi, a widzieli to, co uczynił Jezus, uwierzyło weń.
5.GDAŃSKA.2017Wielu więc z Żydów, którzy przyszli do Marii i widzieli to, czego Jezus dokonał, uwierzyło w niego.
6.SZCZEPAŃSKIWielu przeto z pomiędzy Judejczyków - ci co przyszli do Maryi (i do Marty) i widzieli, co {Jezus} zdziałał - uwierzyli w Niego.
7.MARIAWICIWielu tedy z onych Żydów, którzy byli przyszli do Maryi i Marty, gdy ujrzeli, co uczynił Jezus, uwierzyli w Niego.
8.GRZYM1936I wielu Żydów, którzy przyszli do Marji i Marty, widząc, co Jezus uczynił, uwierzyli w niego.
9.DĄBR.WUL.1973Wielu tedy z Żydów, którzy byli przyszli do Marii i Marty i widzieli, co uczynił Jezus, uwierzyło weń.
10.DĄBR.GR.1961Wielu tedy z Żydów, którzy byli przyszli do Marii i ujrzeli, czego dokonał, uwierzyło w niego.
11.TYSIĄCL.WYD5Wielu zatem spośród Żydów przybyłych do Marii, ujrzawszy to, czego Jezus dokonał, uwierzyło w Niego.
12.BRYTYJKAWielu więc z Żydów, którzy przyszli do Marii i ujrzeli to, czego dokonał Jezus, uwierzyło w niego.
13.POZNAŃSKAWielu więc z tych Judejczyków, którzy przyszli do Marii i ujrzeli, co Jezus uczynił, uwierzyło w Niego.
14.WARSZ.PRASKAWówczas wielu Żydów przybyłych do Marii, na widok tego, czego dokonał Jezus, uwierzyło w Niego.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Zatem wielu z owych Żydów, którzy przyszli do Marii oraz zobaczyli co Jezus uczynił, uwierzyło względem niego.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITPo tym wydarzeniu wielu Żydów, którzy przyszli do Marii i widzieli, czego Jezus dokonał, uwierzyło w Niego.
17.TOR.PRZ.Wielu więc z Żydów, tych którzy przyszli do Marii, widząc co uczynił Jezus, uwierzyło w Niego.