« Jan 11:46 Ewangelia Jana 11:47 Jan 11:48 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Zebrali przeto Arcyoffiarnicy i Faryzeuszowie radę, i mówili: Co czynimy, że ten człowiek mnogie znamiona czyni?
2.WUJEK.1923Zebrali tedy najwyżsi kapłani i Pharyzeuszowie radę i mówili: Cóż czynimy? albowiem ten człowiek wiele cudów czyni.
3.RAKOW.NTZgromadzili tedy przedniejszy Ofiarownicy i Faryzeuszowie Radę siedzącą, i mówili: Cóż czynimy? iż ten człowiek wiele znamion czyni.
4.GDAŃSKA.1881Tedy się zebrali przedniejsi kapłani i Faryzeuszowie w radę, i mówili: Cóż uczynimy? Albowiem ten człowiek wiele cudów czyni.
5.GDAŃSKA.2017Wtedy naczelni kapłani i faryzeusze zebrali się na naradę i mówili: Co zrobimy? Bo ten człowiek czyni wiele cudów.
6.SZCZEPAŃSKIPrzedniejsi zatem kapłani i faryzeusze zwołali posiedzenie Sanhedrynu, i mówili: Cóż mamy począć? gdyż Człowiek ten działa liczne cuda!
7.MARIAWICIWtedy zebrali najwyżsi kapłani i Faryzeusze radę, i mówili: Cóż uczynimy, albowiem ten oto człowiek wiele cudów czyni?
8.GRZYM1936Zebrali się tedy wyżsi kapłani i faryzeusze na naradę i zadawali sobie pytanie: Co mamy robić? Człowiek ten wielkie rzeczy czyni.
9.DĄBR.WUL.1973Zebrali tedy przedniejsi kapłani i faryzeusze Radę i mówili: Cóż mamy począć? Bo człowiek ten wiele cudów czyni.
10.DĄBR.GR.1961Zebrali tedy przedniejsi kapłani i faryzeusze Radę i mówili: Cóż mamy począć? Człowiek ten wiele cudów czyni.
11.TYSIĄCL.WYD5Arcykapłani więc i faryzeusze zwołali Sanhedryn i rzekli: Cóż zrobimy wobec tego, że ten człowiek czyni wiele znaków?
12.BRYTYJKATedy arcykapłani i faryzeusze zwołali Radę Najwyższą i mówili: Cóż uczynimy? Człowiek ten dokonuje wielu cudów.
13.POZNAŃSKAArcykapłani i faryzeusze zwołali więc najwyższą radę i mówili: - Cóż mamy począć, bo ten człowiek czyni wiele znaków.
14.WARSZ.PRASKAWtedy arcykapłani i faryzeusze zwołali Najwyższą Radę i pytali: Co mamy robić, bo przecież ten człowiek czyni wiele znaków?
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Więc przedniejsi kapłani oraz faryzeusze zebrali Sanhedryn i mówili: Co zrobimy, ponieważ ten człowiek czyni wiele cudów?
16.EIB.BIBLIA.2016.LITW związku z tym arcykapłani i faryzeusze zwołali Wysoką Radę i zaczęli się zastanawiać: Co tu robić? Człowiek ten dokonuje wielu znaków.
17.TOR.PRZ.Zebrali więc arcykapłani i faryzeusze Sanhedryn, i mówili: Co uczynimy? Bo ten człowiek czyni wiele cudownych znaków.