« Jan 11:47 Ewangelia Jana 11:48 Jan 11:49 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Jeśli go tak niechamy wszyscy weń uwierzą, i przyjdą Rzymianie, a zniszczą nas i miejsce, i naród.
2.WUJEK.1923Jeźli go tak zaniechamy, wszyscy weń uwierzą, i przyjdą Rzymianie, i wezmą nasze miejsce i naród.
3.RAKOW.NTJeśli zaniechamy go tak, wszyscy uwierzą weń; i przyjdą Rzymianie, i wezmą nam i miejsce to, i naród.
4.GDAŃSKA.1881A jeźli go tak zaniechamy, wszyscy weń uwierzą, i przyjdą Rzymianie, a wezmą nam to miejsce nasze i lud.
5.GDAŃSKA.2017Jeśli go tak zostawimy, wszyscy uwierzą w niego i przyjdą Rzymianie, i zabiorą nam to nasze miejsce i naród.
6.SZCZEPAŃSKIJeśli Go tak zostawimy, wszyscy uwierzą w Niego; a wtedy przyjdą Rzymianie, i zagarną nasz kraj i naród.
7.MARIAWICIJeśli go tak pozostawimy, wszyscy w niego uwierzą, i przyjdą Rzymianie i wezmą to nasze miejsce i naród.
8.GRZYM1936Jeśli go tak zostawimy, wszyscy weń uwierzą, a potem przyjdą Rzymianie i zniszczą nasz kraj i naród.
9.DĄBR.WUL.1973Jeśli go tak zostawimy, wszyscy weń uwierzą i przyjdą Rzymianie, i zabiorą i kraj nasz, i naród.
10.DĄBR.GR.1961Jeśli go tak zostawimy, wszyscy w niego uwierzą i przyjdą Rzymianie, i zabiorą kraj nasz, i naród.
11.TYSIĄCL.WYD5Jeżeli go tak pozostawimy, to wszyscy uwierzą w niego, a przyjdą Rzymianie i zniszczą nasze miejsce święte i nasz naród.
12.BRYTYJKAJeśli go tak zostawimy, wszyscy uwierzą w niego; wtedy, przyjdą Rzymianie i zabiorą naszą świątynię i nasz naród.
13.POZNAŃSKAJeśli Mu na to pozwolimy, wszyscy uwierzą w Niego. I przyjdą Rzymianie, zniszczą nasze miejsce święte i naród.
14.WARSZ.PRASKAJeżeli Go pozostawimy w spokoju, to w końcu wszyscy w Niego uwierzą, a wtedy przyjdą Rzymianie i zniszczą nie tylko nasze święte miejsce, lecz także cały naród.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Jeśli go tak zostawimy, wszyscy względem niego uwierzą. I przyjdą Rzymianie oraz zabiorą nasze, i to miejsce, i lud.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITJeśli Go tak zostawimy, wszyscy w Niego uwierzą. Wówczas wkroczą Rzymianie i zabiorą nam i to miejsce, i naród.
17.TOR.PRZ.Jeśli Go tak zostawimy, wszyscy w Niego uwierzą. A wtedy przyjdą Rzymianie, zabiorą i to miejsce, i nasz naród.