« Jan 11:48 Ewangelia Jana 11:49 Jan 11:50 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574A jeden znich niektóry Kaiafa Arcyoffiarnikiem będąc roku onego, rzekł im: Wy nie wiecie nic, ani uważacie.
2.WUJEK.1923A jeden z nich, Kaiphasz imieniem, będąc najwyższym kapłanem onego roku, rzekł im: Wy nic nie wiecie,
3.RAKOW.NTA jeden niektóry z nich, Kaiafasz, przedniejszym Ofiarownikiem będąc roku onego, rzekł im: Wy nie wiecie nic;
4.GDAŃSKA.1881A jeden z nich, Kaifasz, będąc najwyższym kapłanem onego roku, rzekł im: Wy nic nie wiecie,
5.GDAŃSKA.2017A jeden z nich, Kajfasz, który był tego roku najwyższym kapłanem, powiedział do nich: Wy nic nie wiecie;
6.SZCZEPAŃSKIAtoli jeden z nich, {imieniem} Kajfasz, który był w owym roku arcykapłanem, przemówił do nich: Wy nic nie wiecie,
7.MARIAWICIA jeden z nich, imieniem Kajfasz, będąc najwyższym kapłanem onego roku, rzekł im: Wy nic nie wiecie,
8.GRZYM1936A jeden z nich, imieniem Kajfasz, który był arcykapłanem tego roku, odezwał się: Wy nic nie rozumiecie,
9.DĄBR.WUL.1973A jeden z nich, imieniem Kajfasz, który był w owym roku najwyższym kapłanem, rzekł do nich: Wy ani nie wiecie,
10.DĄBR.GR.1961A jeden z nich, imieniem Kajfasz, który był w owym roku najwyższym kapłanem, rzekł do nich:
11.TYSIĄCL.WYD5Wówczas jeden z nich, Kajfasz, który w owym roku był najwyższym kapłanem, rzekł do nich:
12.BRYTYJKAA jeden z nich, Kaifasz, który tego roku był arcykapłanem, rzekł do nich: Wy nic nie wiecie,
13.POZNAŃSKAA jeden z nich, Kajfasz, który tego roku był najwyższym kapłanem powiedział im: - Niczego nie rozumiecie.
14.WARSZ.PRASKAWówczas to jeden z nich, imieniem Kajfasz, pełniący w owym roku funkcję najwyższego kapłana, rzekł do nich: Wy nic nie rozumiecie i nie pomyśleliście o tym,
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Zaś jeden, pewien z nich Kaifasz, który był tego roku arcykapłanem, powiedział im: Wy nic nie wiecie;
16.EIB.BIBLIA.2016.LITWtedy jeden z nich, Kajfasz, który tego roku był arcykapłanem, powiedział: Wy nic nie rozumiecie
17.TOR.PRZ.A jeden z nich, Kajfasz, który był arcykapłanem tego roku, powiedział im: Wy nic nie wiecie,