« Jan 11:50 Ewangelia Jana 11:51 Jan 11:52 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574A tego od samego siebie nie rzekł, ale Arcyoffiarnikiem będąc roku onego, prorokował że miał Jesus umrzeć za naród.
2.WUJEK.1923A tego nie mówił sam z siebie, ale będąc najwyższym kapłanem roku onego, prorokował, iż Jezus miał umrzeć za naród.
3.RAKOW.NTA tego sam z siebie nie mówił; ale przedniejszym Ofiarownikiem będąc roku onego, prorokował, iż miał Jezus umrzeć za on naród;
4.GDAŃSKA.1881A tegoć nie mówił sam od siebie, ale będąc najwyższym kapłanem roku onego, prorokował, iż Jezus miał umrzeć za on naród;
5.GDAŃSKA.2017A nie mówił tego sam od siebie, ale będąc tego roku najwyższym kapłanem, prorokował, że Jezus miał umrzeć za ten naród;
6.SZCZEPAŃSKITego on ze siebie nie powiedział, ale - ponieważ był arcykapłanem w owym roku - prorokował; bo Jezus miał umrzeć za naród,
7.MARIAWICIA tego sam od siebie nie rzekł, ale ponieważ był najwyższym kapłanem onego roku, prorokował, że Jezus miał umrzeć za on naród;
8.GRZYM1936A nie mówił tego od siebie, ale iż był kapłanem tego roku, prorokował, że Jezus miał umrzeć za naród;
9.DĄBR.WUL.1973A nie mówił tego sam z siebie, ale będąc najwyższym kapłanem w roku owym prorokował, że Jezus miał umrzeć za naród.
10.DĄBR.GR.1961A nie mówił tego sam z siebie, ale będąc najwyższym kapłanem w owym roku, prorokował, że Jezus miał umrzeć za naród.
11.TYSIĄCL.WYD5Tego jednak nie powiedział sam od siebie, ale jako najwyższy kapłan w owym roku wypowiedział proroctwo, że Jezus ma umrzeć za naród,
12.BRYTYJKAA tego nie mówił sam z siebie, ale jako arcykapłan w owym roku prorokował, że Jezus miał umrzeć za naród.
13.POZNAŃSKATego jednak nie powiedział sam z siebie, ale będąc tego roku najwyższym kapłanem wypowiedział proroctwo, że Jezus miał umrzeć za naród,
14.WARSZ.PRASKANie powiedział jednak tego sam od siebie, ale będąc najwyższym kapłanem w owym roku [mimo woli] wygłosił proroctwo, zgodnie z którym Jezus miał umrzeć za naród,
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Ale nie powiedział tego sam od siebie, lecz będąc tamtego roku arcykapłanem wyprorokował, że Jezus miał umrzeć z powodu tego ludu,
16.EIB.BIBLIA.2016.LITNie mówił tego jednak sam z siebie, ale jako sprawujący tego roku urząd arcykapłana wypowiedział proroctwo, że Jezus ma umrzeć za naród -
17.TOR.PRZ.Nie mówił tego jednak sam z siebie, ale będąc arcykapłanem tego roku, prorokował, że Jezus miał umrzeć za naród;