« Jan 11:51 Ewangelia Jana 11:52 Jan 11:53 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Nie jedno za naród, ale aby i dzieci Boże rozproszone zebrał w jedno.
2.WUJEK.1923A nie tylko za naród, ale żeby syny Boże, którzy byli rozproszeni, zgromadził w jedno.
3.RAKOW.NTA nie za on naród tylko, ale żeby też dzieci Boże rozproszone zgromadził w jedno.
4.GDAŃSKA.1881A nie tylko za on naród, ale żeby też syny Boże rozproszone w jedno zgromadził.
5.GDAŃSKA.2017A nie tylko za ten naród, ale też po to, aby zgromadzić w jedno rozproszone dzieci Boże.
6.SZCZEPAŃSKIi to nietylko za naród, ale także, aby w jedno złączyć rozprószone dzieci Boże.
7.MARIAWICIa nietylko za on naród, ale żeby synów Bożych, którzy byli rozproszeni, zgromadził w jedno.
8.GRZYM1936i nietylko za naród, ale żeby wszystkie dzieci Boże, które były rozproszone, zgromadzić w jedno.
9.DĄBR.WUL.1973I nie tylko za naród, ale żeby zgromadzić w jedno synów Bożych, którzy byli rozproszeni.
10.DĄBR.GR.1961I nie tylko za naród, ale żeby wszystkie rozproszone dzieci Boże zgromadzić w jedno.
11.TYSIĄCL.WYD5i nie tylko za naród, ale także po to, by rozproszone dzieci Boże zgromadzić w jedno.
12.BRYTYJKAA nie tylko za naród, lecz też aby zebrać w jedno rozproszone dzieci Boże.
13.POZNAŃSKAnie tylko za naród, lecz także, aby zebrać razem rozproszone dzieci Boże.
14.WARSZ.PRASKAi więcej: nie tylko za naród, lecz i po to, aby wszystkie rozproszone dzieci Boże znów zgromadzić w jedno.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.i nie tylko za ten naród, ale też aby mógł zgromadzić rozproszone dzieci Boga, co do jednego.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITi nie tylko za naród, ale także po to, aby zebrać w jedno rozproszone dzieci Boga.
17.TOR.PRZ.A nie jedynie za naród, ale aby i dzieci Boże, które są rozproszone, w jedno zgromadzić.