« Jan 11:52 Ewangelia Jana 11:53 Jan 11:54 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Przeto od onego dnia uradzili aby ji zabili.
2.WUJEK.1923Od onego tedy dnia umyślili, aby go zabili.
3.RAKOW.NTOd onego tedy dnia radzili się społu, aby go zabili.
4.GDAŃSKA.1881Od onego tedy dnia radzili się społem, aby go zabili.
5.GDAŃSKA.2017Od tego więc dnia naradzali się wspólnie nad tym, aby go zabić.
6.SZCZEPAŃSKIOd owej przeto chwili postanowili Go zgładzić.
7.MARIAWICIOd onego tedy dnia umyślili Go zabić.
8.GRZYM1936I odtąd już postanowili go zabić.
9.DĄBR.WUL.1973Od owego dnia tedy umyślili go zabić.
10.DĄBR.GR.1961Od owego dnia tedy umyślili go zabić.
11.TYSIĄCL.WYD5Tego więc dnia postanowili Go zabić.
12.BRYTYJKAOd tego też dnia naradzali się aby go zabić.
13.POZNAŃSKATego więc dnia postanowili Go zabić.
14.WARSZ.PRASKAJeszcze tego samego dnia zapadła więc decyzja, żeby Go zgładzić.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Zatem od tamtego dnia uradzili, aby go zabić.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITW tym zatem dniu postanowili, że Go zabiją.
17.TOR.PRZ.Z tym zatem dniem naradzali się wspólnie, aby Go zabić.