« Jan 11:6 Ewangelia Jana 11:7 Jan 11:8 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Więc potym mówi uczniom: Idźmy do Judskiej (ziemie) zasię.
2.WUJEK.1923Potem zasię rzekł uczniom swym: Idźmy zaś do Żydowskiéj ziemie.
3.RAKOW.NTLecz potym mówi uczniom: Idźmy do Judskiej ziemie zasię.
4.GDAŃSKA.1881Lecz potem rzekł do uczniów swoich: Idźmy zasię do Judzkiej ziemi.
5.GDAŃSKA.2017Lecz potem powiedział do swoich uczniów: Chodźmy znowu do Judei.
6.SZCZEPAŃSKI<Ale> wnet potem rzekł do uczniów {swoich}: Pójdźmy ponownie do Judei.
7.MARIAWICIa potem rzekł do uczniów Swoich: Pójdźmy znowu do Judei.
8.GRZYM1936Potem rzekł do uczniów: Chodźmy z powrotem do ziemi, żydowskiej.
9.DĄBR.WUL.1973Potem rzekł do uczniów swoich: Chodźmy z powrotem do Judei.
10.DĄBR.GR.1961a potem rzekł uczniom: Wróćmy do Judei.
11.TYSIĄCL.WYD5Dopiero potem powiedział do swoich uczniów: Chodźmy znów do Judei.
12.BRYTYJKAPotem rzekł do uczniów swoich: Pójdźmy znowu do ziemi judzkiej.
13.POZNAŃSKADopiero potem mówi uczniom: - Idźmy do Judei.
14.WARSZ.PRASKADopiero potem powiedział do swoich uczniów: Chodźmy znów do Judei.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Lecz potem mówi uczniom: Chodźmy znowu do Judei.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITa dopiero potem powiedział do uczniów: Chodźmy znów do Judei.
17.TOR.PRZ.Dopiero potem powiedział do swoich uczniów: Chodźmy znów do Judei.