« Jan 11:8 Ewangelia Jana 11:9 Jan 11:10 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Odpowiedział Jesus: Nie dwanaście(li) jest godzin dnia? Jeśli kto chodzi w dzień nie obraża się, iż światło świata tego widzi.
2.WUJEK.1923Odpowiedział Jezus: Aza nie dwanaście jest godzin dnia? Jeźli kto chodzi we dnie, nie obrazi się; bo widzi światło tego świata.
3.RAKOW.NTOdpowiedział Jezus: Zali nie dwanaście godzin są dnia? jeśliby kto chodził we dnie, nie obraża się, iż światłość świata tego widzi.
4.GDAŃSKA.1881Odpowiedział Jezus: Azaż nie dwanaście jest godzin dnia? Jeźli kto chodzi we dnie, nie obrazi się; bo widzi światłość tego świata.
5.GDAŃSKA.2017Jezus odpowiedział: Czyż dzień nie ma dwunastu godzin? Jeśli ktoś chodzi we dnie, nie potknie się, bo widzi światłość tego świata.
6.SZCZEPAŃSKIJezus odrzekł: Czyż dzień nie ma dwunasta godzin? Jeśli kto chodzi za dnia, nie potknie się, bo ogląda światło tego świata.
7.MARIAWICIOdpowiedział Jezus: Izali nie dwanaście jest godzin dnia? Jeśli kto chodzi we dnie, nie potknie się, bo widzi światłość tego świata;
8.GRZYM1936Odpowiedział im Jezus: Czyż dzień nie ma dwunastu godzin? Jeśli kto chodzi za dnia, nie potyka się, bo widzi światło tego świata;
9.DĄBR.WUL.1973Odpowiedział Jezus: Czyż nie dwanaście godzin ma dzień?
10.DĄBR.GR.1961Odpowiedział Jezus: Czyż nie dwanaście godzin ma dzień?
11.TYSIĄCL.WYD5Jezus im odpowiedział: Czyż dzień nie liczy dwunastu godzin? Jeżeli ktoś chodzi za dnia, nie potyka się, ponieważ widzi światło tego świata.
12.BRYTYJKAOdpowiedział Jezus: Czy dzień nie ma dwunastu godzin? Jeśli kto chodzi we dnie, nie potknie się, bo widzi światło tego świata.
13.POZNAŃSKAJezus odrzekł: - Czyż dzień nie ma dwunastu godzin? Kto chodzi za dnia, nie potknie się, bo widzi światło słoneczne.
14.WARSZ.PRASKALecz Jezus odpowiedział: Czyż dzień nie składa się z dwunastu godzin? Jeśli ktoś porusza się za dnia, nie upadnie, ponieważ widzi światło tego świata.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Jezus odpowiedział: Czyż dzień nie ma dwunastu godzin? Jeśli ktoś będzie chodził w dzień nie dozna urazy, gdyż widzi światło tego świata.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITJezus odpowiedział: Dzień przecież składa się z dwunastu godzin. Kto chodzi za dnia, nie potknie się, gdyż widzi światło tego świata.
17.TOR.PRZ.Jezus odpowiedział: Czy dzień nie składa się z dwunastu godzin? Jeśli ktoś chodzi za dnia, nie potyka się, bo widzi światłość tego świata.