« Psal 129:6 Księga Psalmów 129:7 Psal 129:8 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.PS.FLORIAŃSKI(128:6) z jegoż nie napełnił ręki swojej, jenże będzie żąć, i łona swego, jenże snopy zbirać będzie.
2.PS.PUŁAWSKI(128:6) z jegoż nie napełnił ręki swojej, jenże będzie żąć, i łona swego, jenże snopy zbirać będzie.
3.WUJEK.1923Którą nie napełnił ręki swojej, który żnie: ani łona swego ten, który snopy zbiera.
4.GDAŃSKA.1881Z której żeńca nie może garści swej napełnić; ani naręcza swego ten, który wiąże snopy.
5.GDAŃSKA.2017Którą żniwiarz nie napełni swej garści ani swego naręcza ten, który wiąże snopy.
6.PS.BYCZ.1854Którą,-nie napełnia garści-swéj, żniwiarz, i,-naręcza-swego, snopki-wiążący.
7.GÖTZE.1937Którą żeniec nie napełni ręki swej, ani wiążący snopy ramienia swego;
8.CYLKOWKtórym nie napełnia garści swojéj żeniec, ani poły swojéj wiążący snopy.
9.KRUSZYŃSKIktórą żeniec nie napełni garści swej ani wiążący swego naręcza.
10.ASZKENAZY Iż nie wypełni dłoni swej żniwiarz a garści swej wiążący snopy.
11.SZERUDAktórą żniwiarz nie napełni swej garści, ani wiążący snopy swego naręcza!
12.TYSIĄCL.WYD1(128:7) Kosiarz nie zdoła napełnić nią swej ręki ani ten, co zbiera snopy — swojego zanadrza.
13.TYSIĄCL.WYD5Nie napełni nią kosiarz swej ręki ani ten, co wiąże snopy - swojego zanadrza.
14.BRYTYJKAKtórą żniwiarz nie napełni swej garściAni wiążący snopy swego naręcza,
15.POZNAŃSKAKoszący nie napełni nią swoich rąk, ani swego naręcza ten, który zbiera snopy.
16.WARSZ.PRASKAI nie nabierze jej w ręce żaden kosiarz, nie zarzuci jej na ramię ten, co wiąże snopy.
17.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Żeniec nie napełnia nim swojej garści, ani swej poły ten, który wiąże snopy.
18.EIB.BIBLIA.2016.LITŻniwiarz nie wypełni nią nawet garści Ani wiążący snopy - naręcza.
19.TOR.PRZ.Którą żniwiarz nawet nie napełni swojej dłoni ani swojego naręcza ten, który wiąże snopy.