« 2Sam 12:9 2 Księga Samuela 12:10 2Sam 12:11 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Przetóż nie odejdzie miecz z domu twego aż na wieki, tem, żeś mną wzgardził i wziąłeś żonę Uryasza Hethejczyka, aby twoją żoną była.
2.GDAŃSKA.1881Przetoż teraz nie odejdzie miecz z domu twego aż na wieki, dlatego, iżeś mię znieważył, a wziąłeś żonę Uryjasza Hetejczyka, abyć była za żonę.
3.GDAŃSKA.2017Teraz więc miecz nigdy nie odstąpi od twojego domu, ponieważ wzgardziłeś mną i wziąłeś żonę Uriasza Chetytę, by była twoją żoną.
4.CYLKOWOtóż teraz nie odstąpi miecz od domu twego na wieki, przeto żeś lekceważył mnie, a pojął żonę Uryi, Chittejczyka, za małżonkę sobie.
5.KRUSZYŃSKITeraz przeto nigdy nie oddali się miecz od domu twego, gdyżeś mnie zlekceważył i wziąłeś żonę Urjasza Hittyty, aby się stała twoją żoną.
6.TYSIĄCL.WYD5Dlatego właśnie miecz nie oddali się od domu twojego na wieki, albowiem Mnie zlekceważyłeś, a żonę Uriasza Chittyty wziąłeś sobie za małżonkę.
7.BRYTYJKATeraz już nie odstąpi miecz od twojego domu po wszystkie czasy, dlatego że mną wzgardziłeś i wziąłeś żonę Uriasza Chetejczyka, aby była twoją żoną.
8.POZNAŃSKATeraz [więc] nie odstąpi nigdy miecz od domu twego, ponieważ zlekceważyłeś mnie i wziąłeś żonę Uriasza Chittyty, by była żoną twoją.
9.WARSZ.PRASKAOtóż od tej pory miecz nie będzie opuszczał już nigdy twego domu, dlatego że nie uszanowałeś mojego słowa i zabrałeś Chetycie Uriaszowi jego żonę.
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Teraz miecz nie odstąpi na długi czas od twego domu, dlatego, że Mnie zlekceważyłeś, a pojąłeś za małżonkę żonę Urji, Chittejczyka.
11.EIB.BIBLIA.2016Teraz miecz nie odstąpi od twojego domu na wieki, dlatego że Mną wzgardziłeś i wziąłeś sobie żonę Uriasza Chetyty, by była twoją żoną.