« 2Sam 12:10 2 Księga Samuela 12:11 2Sam 12:12 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923A tak to mówi Pan: Oto ja wzbudzę na cię złe z domu twego, a pobiorę żony twe przed oczyma twemi, i dam je bliźniemu twemu, a będzie spał z żonami twemi przed oczyma słońca tego,
2.GDAŃSKA.1881Tak mówi Pan: Oto, Ja wzbudzę przeciwko tobie złe z domu twego, a pobrawszy żony twe przed oczyma twemi, dam je bliźniemu twemu, a bądzie jawnie spał z żonami twojemi.
3.GDAŃSKA.2017Tak mówi PAN: Oto wzbudzę przeciwko tobie nieszczęście z twego własnego domu, wezmę twoje żony sprzed twoich oczu i dam je twemu bliźniemu, a on położy się z twoimi żonami wobec tego słońca.
4.CYLKOWTak rzecze Wiekuisty: Oto wywiodę przeciw tobie zło z własnego twego domu i zabiorę żony twoje z przed oczu twoich, a wydam je jednemu z twych bliskich, aby położył się przy żonach twoich w obliczu tego słońca.
5.KRUSZYŃSKITak rzecze Bóg: Oto wywiodę zło z twego własnego domu i w oczach twoich zabiorę żony twoje i wydam twemu bliskiemu i położy się z żonami twymi przy świetle tego słońca.
6.TYSIĄCL.WYD5Tak mówi Pan: Oto Ja sprowadzę na ciebie nieszczęście z własnego twego domu, żony zaś twoje zabiorę sprzed oczu twoich, a oddam je twojemu rywalowi, który będzie obcował z twoimi żonami pod tym słońcem.
7.BRYTYJKATak mówi Pan: Oto Ja wzbudzę zło w twoim własnym domu przeciwko tobie, na twoich oczach zabiorę ci twoje żony i dam je innemu, i będzie z nimi obcował w blasku tego słońca.
8.POZNAŃSKATak mówi Jahwe: Oto Ja sprawię, że z twego własnego domu powstanie przeciw tobie nieszczęście. Zabiorę twe żony sprzed twoich oczu i dam je twemu przyjacielowi, by spał z nimi przy świetle słońca.
9.WARSZ.PRASKAOto, co mówi Jahwe: Z twojego własnego domu sprowadzę na ciebie nieszczęścia i na twoich oczach zabiorę ci twoje żony, i oddam je innemu, który będzie spał z nimi w biały dzień.
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Tak mówi WIEKUISTY: Oto wyprowadzę przeciwko tobie zło z twego własnego domu oraz zabiorę twoje żony sprzed twych oczu, a wydam je jednemu z twoich bliskich, by położył się przy twoich żonach w obliczu słońca.
11.EIB.BIBLIA.2016Tak mówi PAN: Oto Ja wzbudzam przeciw tobie nieszczęście. Wyjdzie ono z twojego domu. Wezmę twoje żony, na twoich oczach, i dam je twojemu bliskiemu. Będzie on obcował z twoimi żonami w świetle tego słońca.