« 2Sam 12:13 2 Księga Samuela 12:14 2Sam 12:15 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Wszakóż, iżeś dał przyczynę bluźnienia nieprzyjaciołom Pańskim dla słowa tego: syn, ktoryć się urodził, śmiercią umrze.
2.GDAŃSKA.1881Wszakże iżeś dał przyczynę, aby urągali nieprzyjaciele Pańscy dla tej sprawy, przetoż syn, któryć się urodził, pewnie umrze.
3.GDAŃSKA.2017Ponieważ jednak przez ten czyn dałeś wrogom PANA powód, by bluźnili, syn, który ci się urodził, na pewno umrze.
4.CYLKOWAle ponieważ pobudziłeś wrogów Wiekuistego do ciężkiego bluźnierstwa czynem tym, musi tedy syn, który ci się urodził, niechybnie umrzeć.
5.KRUSZYŃSKIPonieważ wszakże pobudziłeś wrogów Jahwe przez ten postępek do silnego bluźnierstwa, przeto umrze syn, który ci się narodził".
6.TYSIĄCL.WYD5lecz dlatego, że przez ten czyn bardzo wzgardziłeś Panem, syn, który ci się urodzi, na pewno umrze.
7.BRYTYJKAPonieważ jednak czynem tym zbezcześciłeś Pana, przeto syn, który ci się urodził, musi umrzeć.
8.POZNAŃSKAPonieważ jednak znieważyłeś Jahwe tym czynem, syn, który ci się urodzi, umrze nieuchronnie.
9.WARSZ.PRASKAPonieważ jednak tak postąpiłeś i twoi wrogowie okazują z tego powodu pogardę samemu Jahwe, syn, który ci się urodzi, umrze.
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Lecz ponieważ tym czynem pobudziłeś wrogów WIEKUISTEGO do ciężkiego bluźnierstwa, zatem syn, który ci się urodzi, musi niechybnie umrzeć.
11.EIB.BIBLIA.2016Ponieważ jednak w tej sprawie całkowicie znieważyłeś PANA wobec Jego wrogów, syn, który ci się urodzi, musi umrzeć.