« 2Sam 12:16 2 Księga Samuela 12:17 2Sam 12:18 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923A przyszli starsi domu jego, przymuszając go, aby wstał z ziemie: który nie chciał, ani jadł z nimi pokarmu.
2.GDAŃSKA.1881I przyszli starsi domu jego do niego aby go podnieśli z ziemi; ale niechciał, i nie jadł z nimi chleba.
3.GDAŃSKA.2017I starsi jego domu przyszli do niego, aby go podnieść z ziemi. On jednak nie chciał i nie jadł z nimi chleba.
4.CYLKOWA gdy przystąpili doń starsi domu jego, aby go podnieść z ziemi, wzbraniał się i nie zakosztował chleba z nimi.
5.KRUSZYŃSKIPowstali starsi jego domu nad nim, aby go podnieść z ziemi, lecz nie chciał i nie brał z nimi pożywienia.
6.TYSIĄCL.WYD5Dostojnicy jego domu, podszedłszy do niego, chcieli podźwignąć go z ziemi: bronił się jednak; w ogóle z nimi nie jadał.
7.BRYTYJKAGdy zaś przystąpili do niego starsi jego domu, aby go podnieść z ziemi, nie chciał wstać i nie spożył z nimi posiłku.
8.POZNAŃSKAPrzystąpili do niego starsi jego domu, by go podnieść z ziemi, lecz nie pozwalał i nie spożywał z nimi żadnego posiłku.
9.WARSZ.PRASKAStarsi jego domu nalegali, żeby podniósł się z ziemi, ale on nie chciał ani wstać, ani spożyć z nimi posiłku.
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.A kiedy podeszli do niego starsi jego domu, aby go podnieść z ziemi – wzbraniał się i nie skosztował z nimi chleba.
11.EIB.BIBLIA.2016Nawet gdy przełożeni jego domu przychodzili, aby podnieść go z podłogi, nie chciał wstać ani nie zasiadał z nimi do posiłku.