« 2Sam 12:2 2 Księga Samuela 12:3 2Sam 12:4 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Lecz ubogi zgoła nic nie miał oprócz owce jednéj maluczkiéj, którą był kupił i wychował, i która zrosła u niego pospołu z synmi jego, chleb jego jedząc, i z kubka jego pijąc, i na łonie jego sypiając, i była mu jako córka.
2.GDAŃSKA.1881A ubogi nie miał jedno owieczkę jednę małą, którą był kupił, i chował ją, aż urosła przy nim, także i przy dziatkach jego; z bochna jego jadała, i z kubka jego pijała, i na łonie jego sypiała, a była mu jako córka.
3.GDAŃSKA.2017A ubogi nie miał nic oprócz jednej małej owieczki, którą kupił i żywił. Wyrosła przy nim wraz z jego dziećmi, jadła jego chleb i piła z jego kubka, spała na jego łonie i była mu jak córka.
4.CYLKOWBiedny zaś nie posiadał nic prócz jednej małej owieczki, którą sobie nabył; i żywił ją i wyrosła przy nim i razem z dziećmi jego. Z chleba jego jadała, z kielicha jego pijała, na łonie jego sypiała, a była mu niby córka.
5.KRUSZYŃSKIubogi zaś nic nie miał, poza jedną małą owieczką, którą nabył; żywił ją i wyrosła przy nim razem z dziećmi jego. Z chleba jego jadała, z kubka jego pijała, na łonie jego sypiała i była mu jakoby córka.
6.TYSIĄCL.WYD5biedak nie miał nic, prócz jednej małej owieczki, którą nabył. On ją karmił i wyrosła przy nim wraz z jego dziećmi, jadła jego chleb i piła z jego kubka, spała u jego boku i była dla niego jak córka.
7.BRYTYJKAUbogi zaś nie miał nic oprócz jednej małej owieczki, Którą nabył. I żywił ją, a ona wyrosła u niego Razem z jego dziećmi. Z chleba jego jadała, z kubka jego piła, Na łonie jego sypiała i była mu jak córka.
8.POZNAŃSKABiedny nie miał nic, tylko owieczkę jedną małą, którą sobie kupił. Karmił ją - i rosła przy nim i pośród jego dzieci, jedząc jego chleb i z jego kubka pijąc; spała na jego łonie i była mu jak córka.
9.WARSZ.PRASKAa biedny nie miał nic prócz jednej małej owieczki, którą sobie kupił. Pielęgnował ją, a ona rosła razem z jego dziećmi: jadła jego chleb, piła z jego kubka i spała na jego łonie. Była dla niego niczym jedna z córek.
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Zaś biedny nie posiadał nic, oprócz jednej małej owieczki, którą sobie nabył. Żywił ją, po czym przy nim wyrosła razem z jego dziećmi. Z jego chleba jadała, z jego kielicha pijała, na jego łonie sypiała i była dla niego jak córka.
11.EIB.BIBLIA.2016ubogi nie miał nic prócz jednej małej owcy, którą sobie nabył. Karmił ją, a ta wyrosła przy nim z jego synami, jadała jego kąski, pijała z jego kubka, sypiała mu na łonie - i była mu jak córka.