« 2Sam 12:29 2 Księga Samuela 12:30 2Sam 12:31 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923I zdjął koronę króla ich z głowy jego, która ważyła talent złota, mając kamienie drogie, i włożona jest na głowę Dawidowę: lecz i korzyść miasta wyniósł bardzo wielką.
2.GDAŃSKA.1881Wziął też koronę króla ich z głowy jego, która ważyła talent złota, a kamień drogi był na niej; i włożono ją na głowę Dawidowę, a łupów z miasta wyniósł bardzo wiele.
3.GDAŃSKA.2017Zdjął też koronę z głowy jej króla, która ważyła talent złota i była ozdobiona drogocennymi kamieniami. I włożono ją na głowę Dawida. Wywiózł też z miasta bardzo wielki łup.
4.CYLKOWPoczem zabrał koronę Malkoma z głowy jego, miała ona talent złota wagi a nadto kamień drogocenny. Tę włożył sobie Dawid na głowę, łupów miasta też uprowadził mnóstwo wielkie.
5.KRUSZYŃSKIWziął koronę króla ich z jego głowy, a waga jej była jeden talent złota i kamień drogocenny, i włożył ją sobie Dawid na głowę; z łupów też miasta wyprowadził wielkie mnóstwo.
6.TYSIĄCL.WYD5Z głowy Milkoma zdjął koronę, która ważyła talent złota. Miała ona drogocenny kamień, który posłużył za ozdobę głowy Dawida. Zabrał też z miasta niezliczoną ilość łupów.
7.BRYTYJKAPotem zdjął koronę z głowy Milkoma; waga jej wynosiła talent złota, nadto miała ona w sobie kamień drogocenny. Dawid włożył ją sobie na głowę, wyniósł też z miasta bardzo wiele łupów.
8.POZNAŃSKAZabrał koronę z głowy Malkoma; a ważyła ona talent złota i miała kosztowny kamień, który zdobił potem głowę Dawida. Zabrał też z miasta bardzo wielki łup.
9.WARSZ.PRASKAZ głowy ich króla zdjął złotą koronę, która ważyła talent i była przyozdobiona drogocennymi kamieniami. Teraz spoczęła na głowie Dawida. Zabrał też Dawid z miasta bardzo wielki łup.
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Potem wziął koronę Malkoma z jego głowy, a miała ona wagę talentu złota i nadto drogocenny kamień. Ją Dawid włożył sobie na głowę. Uprowadził też z miasta wielkie mnóstwo łupów.
11.EIB.BIBLIA.2016Zdjął też koronę z głowy ich króla. Jej waga sięgała talentu, była wykonana ze złota i miała w sobie drogocenny kamień. Znalazła się ona potem na głowie Dawida. Król wywiózł też z miasta bardzo obfity łup.