« 2Sam 12:7 2 Księga Samuela 12:8 2Sam 12:9 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923I dałem tobie dom pana twego i żony pana twego do łona twego, i dałem ci dom Izraelski i Judzki: a małoli na tem, przydam ci daleko większe rzeczy.
2.GDAŃSKA.1881A podałem ci dom pana twego i żony pana twego na łono twoje; nadto oddałem ci dom Izraelski i Judzki, a byłoliby to mało, przydałbym ci był daleko więcej.
3.GDAŃSKA.2017Dałem ci dom twego pana i żony twego pana na twe łono, dałem ci dom Izraela i Judy, a gdyby tego było za mało, dałbym ci jeszcze więcej.
4.CYLKOWI oddałem ci dom pana twojego i żony pana twego na łono twoje, i oddałem ci dom Izraela i Judy - a gdyby to za mało było, chciałem ci jeszcze więcej dać w ten lub ów sposób.
5.KRUSZYŃSKIoddałem ci dom pana twego i żony pana twego na łono twoje; i dałem ci dom Izraela i Judy, a gdyby to było za mało, chciałem ci dodać w ten, czy inny sposób.
6.TYSIĄCL.WYD5Dałem ci dom twojego pana, a żony twego pana na twoje łono, oddałem ci dom Izraela i Judy, a gdyby i tego było za mało, dodałbym ci jeszcze więcej.
7.BRYTYJKADałem ci dom twojego pana i żony twojego pana na twoje łono, dałem ci dom Izraela i Judy, a jeśliby to było za mało, byłbym dodał ci jeszcze nadto.
8.POZNAŃSKAdałem ci dom twego pana i kobiety twego pana na twe łono. Dałem ci dom Izraela i Judy. A jeśli i to zbyt mało, dam ci jeszcze wiele.
9.WARSZ.PRASKAprzekazałem ci dom twego pana, a jego żony ułożyłem na twoim łonie. Dałem ci władzę nad całym domem Izraela i Judy, a gdyby ci to nie wystarczyło, dorzuciłbym jeszcze to czy tamto.
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Oddałem ci dom twego pana, a na twoje łono żony twojego pana; oddałem ci dom Israela i Judy. A gdyby ci to było mało, chciałem ci dać jeszcze więcej, w ten, albo inny sposób.
11.EIB.BIBLIA.2016Dałem ci dom twojego pana i żony twojego pana na łono, dałem ci dom Izraela i Judy, a jeśli tego byłoby za mało, dodałbym ci więcej!