« Est 4:1 Księga Estery 4:2 Est 4:3 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923I z tym krzykiem aż do drzwi pałacu idąc; bo się nie godziło obleczonemu w wór wniść na dwór królewski.
2.GDAŃSKA.1881I przyszedł aż przed bramę królewską; bo się nie godziło wnijść w bramę królewską obleczonemu w wór.
3.GDAŃSKA.2017I doszedł aż do bramy królewskiej, gdyż nie wolno było wejść w bramę królewską przyodzianemu w wór.
4.CYLKOWI tak przybył aż przed bramę królewską; albowiem do samej bramy królewskiej wzbronionem było wchodzić będąc ubrany worem.
5.KRUSZYŃSKII udał się aż pod bramę królewską; nikt bowiem okryty worem, nie miał prawa wchodzić w bramę królewską.
6.TYSIĄCL.WYD5I przyszedł aż pod Bramę Królewską, ponieważ nie wolno było wejść do samej Bramy Królewskiej przyodzianemu w wór pokutny.
7.BRYTYJKATak przyszedł przed Bramę Królewską, gdyż nie wolno było wejść do Bramy Królewskiej odzianemu w wór.
8.POZNAŃSKATak doszedł aż do bramy Królewskiej; nie wolno było bowiem przekraczać bramy Królewskiej w szatach pokutnych.
9.WARSZ.PRASKAI tak przyszedł aż do bramy pałacu królewskiego. Nikomu jednak nie wolno było przekraczać bramy pałacu w stroju pokutnym.
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Tak przybył aż przed bramę królewską; bo wzbronione było wchodzić do samej bramy królewskiej, kiedy ktoś był ubrany w wór.
11.EIB.BIBLIA.2016.LITTak dotarł do Bramy Królewskiej. Do środka nie wszedł, gdyż nie wolno tam było wchodzić osobom odzianym we włosiennicę.