« Est 4:2 Księga Estery 4:3 Est 4:4 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Po wszystkich téż krainach, miasteczkach i miejscach, do których okrutny wyrok królewski był przyszedł, była niezmierna żałość u Żydów, post, krzyk i płacz, i wiele ich miasto pościeli woru i popiołu używało.
2.GDAŃSKA.1881W każdej także krainie i miejscu, gdziekolwiek rozkazanie królewskie, i wyrok jego przyszedł, była wielka żałość między Żydami, post, i płacz, i narzekanie, a w worze, i na popiele wiele ich leżało.
3.GDAŃSKA.2017W każdej prowincji, gdzie tylko dotarł rozkaz króla i jego dekret, nastała wielka żałoba wśród Żydów, nastał też post, płacz i lament, a wielu leżało w worze i w popiele.
4.CYLKOWW każdej też pojedynczej dzielnicy, dokądkolwiek rozkaz królewski i rozporządzenie jego doszło, była żałoba wielka u judejczyków, i post i płacz i narzekanie: dla wielu z nich rozposłano wór i popiół.
5.KRUSZYŃSKIW każdej prowincji i na każdym miejscu, dokąd doszło słowo króla i jego dekret, była pomiędzy Judejczykami wielka żałoba i post i płacz i narzekanie; wór i popiół były łożem dla wielu.
6.TYSIĄCL.WYD5A w każdym państwie, wszędzie, dokąd dekret króla i prawo jego dotarły, powstał wielki smutek wśród Żydów i posty, i płacz, i lament. Wór pokutny i popiół stanowiły posłanie dla wielu.
7.BRYTYJKAA we wszystkich prowincjach, gdzie tylko dotarł rozkaz królewski i jego zarządzenie, nastała u Żydów wielka żałoba z postem i płaczem, i biadaniem; wór i popiół był posłaniem dla wielu.
8.POZNAŃSKAA we wszystkich prowincjach, do których nadszedł dekret i rozkaz królewski, zapanowała wielka żałoba wśród Żydów, połączona z postem, płaczem i lamentem, dla wielu zaś z nich wór i popiół służyły za posłanie.
9.WARSZ.PRASKAWe wszystkich prowincjach po ukazaniu się dekretu królewskiego ogarnęło Żydów wielkie przygnębienie. Wszyscy pościli, płakali i biadali, a wielu spało w worach pokutnych i w popiele.
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.W każdej też pojedynczej dzielnicy dokąd doszedł rozkaz królewski i jego rozporządzenie, była wielka żałoba u Judejczyków, post, płacz i narzekanie; i dla wielu z nich rozłożono wór oraz popiół.
11.EIB.BIBLIA.2016.LITW prowincjach zaś, gdziekolwiek dotarł rozkaz królewski, Żydów ogarniała żałoba. Poszczono, płakano i narzekano. Włosiennica i popiół były posłaniem dla wielu.