« Jan 12:16 Ewangelia Jana 12:17 Jan 12:18 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574(12:15) Świadczył przeto tłum będący znim, iż Łazarza wyzwał zgrobu, i wskrzesił go zmartwych.
2.WUJEK.1923Świadczyła tedy rzesza, która z nim była, kiedy Łazarza wyzwał z grobu i wskrzesił go od umarłych.
3.RAKOW.NTŚwiadczył tedy on tłum, który był z nim, iż Łazarza zawołał z grobu, i wzbudził go od umarłych.
4.GDAŃSKA.1881Świadczył tedy lud, który z nim był, iż Łazarza zawołał z grobu i wzbudził go od umarłych.
5.GDAŃSKA.2017Dawali więc świadectwo ludzie, którzy z nim byli, gdy Łazarza wywołał z grobowca i wskrzesił go z martwych.
6.SZCZEPAŃSKIOświadczył się więc lud, który był przy Nim, kiedy Łazarza wywołał z grobu, i wzbudził Go z martwych.
7.GRZYM1936A ci, co z nim byli, kiedy Łazarza z grobu wyprowadzał, wskrzeszając go z martwych, dawali o nim świadectwo.
8.DĄBR.WUL.1973Dawała przeto świadectwo rzesza, która z nim była, gdy wywołał z grobu Łazarza i wskrzesił go z martwych.
9.TYSIĄCL.WYD5Dawał więc świadectwo ten tłum, który był z Nim wtedy, kiedy Łazarza z grobu wywołał i wskrzesił z martwych.
10.BRYTYJKAŚwiadczyła więc o nim rzesza, która z nim była, gdy Łazarza wywołał z grobu i wzbudził z martwych.
11.POZNAŃSKATłum zatem, który był z Nim, kiedy wywołał z grobu i wskrzesił Łazarza, dawał świadectwo.
12.WARSZ.PRASKATak więc dawała świadectwo ta rzesza, która była z Nim wtedy, kiedy wywołał z grobu i zmartwychwskrzeszał Łazarza.
13.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Świadczył także ten tłum, który był z nim, gdy wywołał z grobu Łazarza oraz podniósł go z martwych.
14.EIB.BIBLIA.2016A zatem składał świadectwo tłum, który z Nim był, gdy wywołał Łazarza z grobu i wzbudził go z martwych.
15.TOR.NOWE.PRZ.Świadczył więc lud, który był z Nim, że Łazarza wywołał z grobowca i wzbudził go z martwych.