« Jan 12:19 Ewangelia Jana 12:20 Jan 12:21 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574(12:19) A byli niektórzy Grekowie z onych co wstąpili, aby się wświęto modlili.
2.WUJEK.1923A byli niektórzy poganie z tych, którzy przyszli byli, żeby pokłon uczynili w dzień święty.
3.RAKOW.NTByli też niektórzy Grekowie z onych, którzy wstępowali do Jeruzalem, żeby się Bogu pokłonili w święto.
4.GDAŃSKA.1881A byli niektórzy Grekowie z tych, którzy przychodzili do Jeruzalemu, żeby się modlili w święto.
5.GDAŃSKA.2017A wśród tych, którzy przychodzili do Jerozolimy, żeby oddać cześć Bogu w święto, byli pewni Grecy.
6.SZCZEPAŃSKIA między tymi, co przybyli składać hołdy w dzień świąteczny, byli niektórzy Hellenowie.
7.GRZYM1936Przybyli też niektórzy poganie na Święta, żeby cześć Bogu oddać.
8.DĄBR.WUL.1973Byli także i niektórzy poganie między tymi, którzy przybyli na święta, aby hołd złożyć Bogu.
9.TYSIĄCL.WYD5A wśród tych, którzy przybyli, aby oddać pokłon Bogu w czasie święta, byli też niektórzy Grecy.
10.BRYTYJKAA byli niektórzy Grecy wśród tych, którzy pielgrzymowali do Jerozolimy, aby się modlić w święto.
11.POZNAŃSKAA wśród tych, którzy przybyli pokłonić się Bogu w święto, byli jacyś Grecy.
12.WARSZ.PRASKAWśród tych zaś, którzy przybyli, aby w czasie święta złożyć hołd Bogu, znajdowało się także trochę Greków.
13.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.A pośród tych, co wchodzili, by złożyć hołd w święto, byli też pewni Grecy.
14.EIB.BIBLIA.2016Wśród tych, którzy przybyli, aby w czasie święta złożyć hołd Bogu, byli też pewni Grecy.
15.TOR.NOWE.PRZ.A wśród tych, którzy przychodzili do Jerozolimy, aby oddać cześć w święto, byli pewni Grecy.