« Jan 12:22 Ewangelia Jana 12:23 Jan 12:24 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574(12:22) Jezus lepak odpowiedział im, mówiąc: Przyszła godzina, aby rozsławion był syn człowieczy.
2.WUJEK.1923A Jezus odpowiedział im, mówiąc: Przyszła godzina, aby był uwielbion Syn człowieczy.
3.RAKOW.NTA Jezus odpowiedział im, mówiąc: Przyszła godzina, aby był uwielbion Syn człowieczy.
4.GDAŃSKA.1881A Jezus odpowiedział im, mówiąc: Przyszła godzina, aby był uwielbiony Syn człowieczy.
5.GDAŃSKA.2017A Jezus im odpowiedział: Nadeszła godzina, aby Syn Człowieczy został uwielbiony.
6.SZCZEPAŃSKIA Jezus odezwał się do nich i rzekł: Nadeszła godzina, by Syn człowieczy był uwielbion!
7.GRZYM1936A Jezus tak im rzecze: Przyszedł czas uwielbienia dla syna człowieczego.
8.DĄBR.WUL.1973A Jezus odpowiedział mówiąc: Przyszła godzina, aby uwielbiony był Syn Człowieczy.
9.TYSIĄCL.WYD5A Jezus dał im taką odpowiedź: Nadeszła godzina, aby został otoczony chwałą Syn Człowieczy.
10.BRYTYJKAA Jezus odpowiedział im, mówiąc: Nadeszła godzina, aby został uwielbiony Syn Człowieczy.
11.POZNAŃSKAA Jezus odpowiedział im: - Nadeszła godzina, aby został uwielbiony Syn Człowieczy.
12.WARSZ.PRASKAA Jezus kazał dać im taką odpowiedź: Nadeszła już godzina, aby Syn Człowieczy został uwielbiony.
13.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Zaś Jezus im odpowiada, mówiąc: Nadeszła godzina, by Syn Człowieka został wyniesiony.
14.EIB.BIBLIA.2016Wówczas Jezus powiedział: Nastąpiła godzina, aby został uwielbiony Syn Człowieczy.
15.TOR.NOWE.PRZ.A Jezus w odpowiedzi, rzekł im: Nadeszła godzina, aby Syn Człowieczy został otoczony chwałą.