« Rzym 3:23 List do Rzymian 3:24 Rzym 3:25 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Usprawiedliwiając się darem jego łaską, przez odkupienie w Christusie Jesusie,
2.WUJEK.1923Usprawiedliwieni darmo przez łaskę jego, przez odkupienie, które jest w Chrystusie Jezusie.
3.RAKOW.NTUsprawiedliwieni darmo oną jego łaską, przez okupienie które jest w Christusie Jezusie.
4.GDAŃSKA.1881A bywają usprawiedliwieni darmo z łaski jego przez odkupienie, które się stało w Chrystusie Jezusie.
5.GDAŃSKA.2017A zostają usprawiedliwieni darmo, z jego łaski, przez odkupienie, które jest w Jezusie Chrystusie.
6.JACZEWSKITeraz ta szczególna łaska Boża usprawiedliwia nas przez odkupienie Jezusa Chrystusa,
7.SYMONdostępują zaś usprawiedliwienia za darmo, z łaski jego, dla okupu, złożonego przez Jezusa Chrystusa we własnej jego osobie.
8.MARIAWICIprzeto też usprawiedliwieni bywają darmo przez łaskę Jego, przez Odkupienie, które jest w Chrystusie Jezusie,
9.DĄBR.WUL.1973Dostępują zaś usprawiedliwienia darmo, przez łaskę jego, przez odkupienie, które jest w Chrystusie Jezusie.
10.DĄBR.GR.1961Dostępują zaś usprawiedliwienia darmo, przez łaskę jego, przez odkupienie, które jest w Chrystusie Jezusie.
11.TYSIĄCL.WYD5a dostępują usprawiedliwienia darmo, z Jego łaski, przez odkupienie, które jest w Chrystusie Jezusie.
12.BRYTYJKAI są usprawiedliwieni darmo, z łaski jego, przez odkupienie w Chrystusie Jezusie,
13.POZNAŃSKAdarmo natomiast dostąpili usprawiedliwienia dzięki Jego darowi, dzięki odkupieniu dokonanemu przez Chrystusa Jezusa.
14.WARSZ.PRASKAdostępują zaś usprawiedliwienia darmo, dzięki Jego łasce, przez odkupienie dokonane w Chrystusie Jezusie,
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Tego, który uznaje za sprawiedliwych darmo, Jego łaską, przez odkupienie w Jezusie Chrystusie.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITUsprawiedliwienie natomiast otrzymują w darze, z Jego łaski, dzięki temu, że Jezus Chrystus dokonał odkupienia.
17.TOR.PRZ.I są uznawani za sprawiedliwych za darmo z Jego łaski przez odkupienie w Chrystusie Jezusie,