« Rzym 3:30 List do Rzymian 3:31 Rzym 4:1 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Zakonli wyniszczamy przez wiarę? Niech nie będzie, ale zakon stanowimy.
2.WUJEK.1923Zakon tedy psujemy przez wiarę? Uchowaj, Boże! ale zakon stanowimy.
3.RAKOW.NTZakon tedy niszczymy przez wiarę? Niech to nie będzie! owszem zakon stanowimy.
4.GDAŃSKA.1881To tedy zakon niszczymy przez wiarę? Nie daj tego Boże! i owszem zakon stanowimy.
5.GDAŃSKA.2017Czy więc obalamy prawo przez wiarę? Nie daj Boże! Przeciwnie, utwierdzamy prawo.
6.JACZEWSKIMoże przeto powiecie, że wiarą obalamy zakon? Bynajmniej, - nie obalamy zakonu, ale go wzmacniamy.
7.SYMONZakon tedy znosimy przez wiarę? Bynajmniej! Raczej zakon stwierdzamy.
8.MARIAWICIIzali tedy Zakon znosimy przez wiarę? Bynajmniej; ale owszem, Zakon utwierdzamy.
9.DĄBR.WUL.1973Czyż więc znosimy Zakon przez wiarę? Bynajmniej! Raczej Zakon stwierdzamy.
10.DĄBR.GR.1961Czyż więc przez wiarę znosimy Zakon? Bynajmniej! Raczej go utwierdzamy.
11.TYSIĄCL.WYD5Czy więc przez wiarę obalamy Prawo? Żadną miarą! Tylko Prawo właściwie ustawiamy.
12.BRYTYJKACzy więc zakon unieważniamy przez wiarę? Wręcz przeciwnie, zakon utwierdzamy.
13.POZNAŃSKACzyż więc poprzez wiarę przekreślamy Prawo? Wręcz przeciwnie. My Prawo umacniamy.
14.WARSZ.PRASKACzyż więc wiarą obalamy Prawo? Ależ nie! Raczej ustanawiamy Prawo.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Czy zatem z powodu wiary znosimy Prawo? Nie może być; przecież Prawo utwierdzamy.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITCzy więc przez wiarę unieważniamy Prawo? W żadnym razie! Wręcz przeciwnie, podtrzymujemy je.
17.TOR.PRZ.Czy więc Prawo niszczymy przez tę wiarę? Z pewnością nie! Prawo umacniamy.