« Rzym 3:8 List do Rzymian 3:9 Rzym 3:10 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Cóż przeto: przewyższamyli? Nie owszem. Bośmy już wprzód przyczyny pokazali, (że) i Judowie i Grekowie, wszytcy są pod grzechem.
2.WUJEK.1923Cóż tedy? mamyli nad nie? Żadnym sposobem. Gdyżeśmy dowiedli, iż Żydowie i Grekowie, wszyscy są pod grzechem,
3.RAKOW.NTCóż tedy? mamyli co nad nie? żadnym sposobem; bośmy przedtym przyczyny pokazali, iż i Żydowie i Grekowie wszyscy pod grzechem są.
4.GDAŃSKA.1881Cóż tedy? Mamyż nad nie? Żadnym sposobem; gdyżeśmy przedtem dowiedli, że Żydowie i Grekowie, wszyscy są pod grzechem,
5.GDAŃSKA.2017Cóż więc? Czy przewyższamy ich? Żadną miarą! Ponieważ przedtem dowiedliśmy, że zarówno Żydzi, jak i Grecy, wszyscy są pod grzechem;
6.JACZEWSKICzemże tedy, my żydzi, górujemy nad pogany? Niczem: dowiedliśmy bowiem, że żydzi i grecy wszyscy zarówno ulegli są grzechowi.
7.SYMONCóż tedy? Przewyższamy ich? Bynajmniej! Dowiedliśmy bowiem, że wszyscy, tak żydzi, jak i poganie, są pod grzechem:
8.MARIAWICICóż tedy? Izali przewyższamy ich? Żadnym sposobem. Albowiem wykazaliśmy, że Żydzi i Grecy wszyscy są pod grzechem,
9.DĄBR.WUL.1973Cóż tedy? Przewyższamy ich? Bynajmniej. Dowiedliśmy bowiem, że wszyscy, tak Żydzi jak i Grecy, są w grzechu,
10.DĄBR.GR.1961Cóż więc? Przewyższamy ich? Bynajmniej. Dowiedliśmy bowiem, że wszyscy, tak Żydzi, jak i Grecy, są w grzechu,
11.TYSIĄCL.WYD5Cóż więc? Czy mamy przewagę? Żadną miarą! Wykazaliśmy bowiem uprzednio, że i Żydzi, i poganie są pod panowaniem grzechu,
12.BRYTYJKACóż więc? Przewyższamy ich? Wcale nie! Albowiem już przedtem obwiniliśmy Żydów i Greków o to, że wszyscy są pod wpływem grzechu,
13.POZNAŃSKACóż więc? Czy odnosimy triumf? W żaden sposób. Przecież oskarżyliśmy już wszystkich Żydów i Greków o to, że tkwią w grzechu.
14.WARSZ.PRASKACóż tedy? Czy ich przewyższamy? Żadną miarą! Dopiero co wykazaliśmy, że zarówno Żydzi, jak i Grecy – wszyscy pozostają pod grzechem,
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Co zatem? Górujemy? Nie, w ogóle; bo wcześniej dowiedliśmy, że Żydzi jak i Grecy, wszyscy są pod grzechem.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITJaki z tego wniosek? Czy jesteśmy w korzystniejszej sytuacji? Wcale nie! Dowiedliśmy już przecież winy i Żydów, i Greków - na wszystkich ciąży grzech,
17.TOR.PRZ.Cóż więc, górujemy nad nimi ? Wcale nie; bo wcześniej wysunęliśmy zarzut, że Żydzi, a także Grecy, wszyscy są pod grzechem,