« Jer 4:31 Księga Jeremiasza 5:1 Jer 5:2 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Obieżcie drogi Jeruzalem, a patrzcie i przypatrujcie się i szukajcie po ulicach jego, jeźli najdziecie męża czyniącego sąd i szukającego prawdy, a będę mu miłościw.
2.GDAŃSKA.1881Obchodźcie ulice Jeruzalemskie, a upatrujcie teraz, i obaczcie, a szukajcie po ulicach jego, jeźli znajdziecie męża, jeźli kto jest coby czynił sąd i szukał prawdy, a przepuszczę mu.
3.GDAŃSKA.2017Przebiegnijcie ulice Jerozolimy, wypatrujcie teraz i zobaczcie, szukajcie po jej ulicach, czy znajdziecie człowieka, kogoś, kto by wymierzał sprawiedliwy sąd i szukał prawdy, a przebaczę jej.
4.CYLKOWKrążcie po ulicach Jerozolimy i rozejrzcie się i wywiadujcie się, i szukajcie na rynkach jej, czy też znajdziecie człowieka, czy jest choć jeden, któryby pełnił prawo, poszukiwał prawdy, a przebaczę jej.
5.KRUSZYŃSKIPrzebiegnijcie ulice Jeruzalem i patrzcie, przekonajcie się; Szukajcie na jej placach, czy znajdziecie człowieka, czy jest, kto czyni sprawiedliwość - kto szuka prawdy, a wybawię ją.
6.TYSIĄCL.WYD1«Obejdźcie ulice Jeruzalem, zobaczcie, oglądnijcie, na targowiskach jego szukajcie, czy kogoś znajdziecie, {czy jest ktoś}, co działa uczciwie i strzeże wierności, a Ja go rozgrzeszę.
7.TYSIĄCL.WYD5Przebiegnijcie ulice Jeruzalem, zobaczcie, zbadajcie i przeszukajcie jej place, czy znajdziecie kogoś, czy będzie tam ktokolwiek, kto postępowałby sprawiedliwie, szukał prawdy, a przebaczę jej.
8.BRYTYJKAPrzebiegnijcie ulice Jeruzalemu, rozejrzyjcie się i przekonajcie się, i poszukajcie na jego placach, czy znajdziecie takiego, czy jest ktoś taki, kto przestrzega prawa, kto szuka prawdy – a przebaczę mu!
9.POZNAŃSKAObejdźcie ulice Jerozolimy, rozejrzyjcie się i przekonajcie, przeszukajcie jej place, czy znajdziecie człowieka, [czy jest ktoś], kto postępuje sprawiedliwie, dochowuje wierności, a Ja jej przebaczę - ogłasza Jahwe.
10.WARSZ.PRASKAPrzejdźcie się ulicami Jeruzalem, popatrzcie dokoła, rozejrzyjcie się dobrze, przeszukajcie dokładnie wszystkie jej place, zobaczycie, czy znajdziecie choć jednego, który by był sprawiedliwy, który by usiłował dochować wierności. A wtedy Ja całemu miastu przebaczę – Pan mówi.
11.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Krążcie po ulicach Jeruszalaim, rozglądajcie się, dowiadujcie, szukajcie na jej rynkach czy znajdziecie człowieka, czy jest choć jeden, który by pełnił sąd i poszukiwał prawdy a jej przebaczę.
12.EIB.BIBLIA.2016.LITPrzebiegnijcie ulice Jerozolimy, rozejrzyjcie się! Sprawdźcie dokładnie na jej placach, czy znajdziecie tam kogoś, czy jest tam ktoś, kto postępuje zgodnie z prawem, kto szuka prawdy - a przebaczę całemu miastu.