« Jer 5:9 Księga Jeremiasza 5:10 Jer 5:11 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Wstąpcie na mury jéj a rozwalajcie, a dokonania nie czyńcie: znieście latorośli jéj; bo nie są Pańskie.
2.GDAŃSKA.1881Wstąpcie na mury jego, a rozwalcie je, wszakże ich do gruntu nie znoście; znieście filarzyki murów jego, gdyż nie są Pańskie.
3.GDAŃSKA.2017Wstąpcie na jej mury i niszczcie, lecz nie niszczcie doszczętnie. Usuńcie filary jej murów, gdyż nie są od PANA.
4.CYLKOWPrzestąpcie ogrodzenie jej i niszczcie - wszakże do szczętu nie wytrzebiajcie. Pościnajcie wyrośle jej, gdyż do Wiekuistego nie należą!
5.KRUSZYŃSKIWejdźcie na mury jej i zburzcie, ale nie dokonajcie zupełnie; usuńcie ich rozpadliny, albowiem nie są one dla Boga.
6.TYSIĄCL.WYD1Na zbocza jej wstąpcie — pustoszcie, lecz nie dopełnijcie zagłady. Usuńcie latorośle, bo nie należą do Jahwe.
7.TYSIĄCL.WYD5Wejdźcie na tarasy jej winnicy i zniszczcie je, lecz nie dokonujcie zupełnej zagłady. Usuńcie jej odrośla, bo nie należą one do Pana.
8.BRYTYJKAWyjdźcie na jego podmurowanie i niszczcie, lecz nie dopełniajcie dzieła zniszczenia! Usuńcie jego krzewy, bo one nie należą do Pana!
9.POZNAŃSKAWdzierajcie się na stoki jej [winnic] i niszczcie, lecz nie niweczcie jej całkiem! Usuńcie jej odrośle, gdyż nie należą do Jahwe.
10.WARSZ.PRASKAWejdźcie tedy na tarasy winne, wyrządźcie w nich szkody, ale nie wolno wam jeszcze niszczyć ich zupełnie. Usuńcie jednak z nich wszystkie odrośla, bo na pewno nie należą do Pana.
11.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Przejdźcie jej ogrodzenie i niszczcie ale do szczętu nie wytrzebiajcie. Pościnajcie jej odrosty, bo nie należą do WIEKUISTEGO!
12.EIB.BIBLIA.2016.LITWespnijcie się na jej tarasy! Niszczcie! Ale nie dopełniajcie dzieła zniszczenia! Usuńcie ich odrosty, gdyż nie należą do PANA!