« Jer 5:13 Księga Jeremiasza 5:14 Jer 5:15 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923To mówi Pan, Bóg zastępów: Ponieważeście mówili to słowo, oto Ja daję słowa moje w usta twoje za ogień, a lud ten za drwa, i pożre je.
2.GDAŃSKA.1881Przetoż tak mówi Pan, Bóg zastępów: Ponieważeście to mówili, oto Ja kładę słowa moje w usta twoje za ogień, a lud ten za drwa, i pożre ich.
3.GDAŃSKA.2017Dlatego tak mówi PAN, Bóg zastępów: Ponieważ tak mówiliście, oto uczynię moje słowa w twoich ustach ogniem, a ten lud drewnem i pożre ich.
4.CYLKOWPrzeto rzecze tak Wiekuisty, Bóg zastępów: ponieważ głosicie mowę taką, przeto przemienię słowa Moje w ustach twoich w ogień, a naród ten w drwa, że pochłonie je.
5.KRUSZYŃSKIDlatego tak rzecze Bóg - Pan zastępów: Ponieważ tak wypowiadacie słowo to, przeto kładę słowa moje w usta twoje, jako ogień, a naród ten jest drzewem i pożre ich.
6.TYSIĄCL.WYD1Dlatego tak mówi Jahwe, Bóg Zastępów: Tak niech im się stanie, iż takie prowadzą rozmowy. Oto zamieniam me słowa na ogień w twych ustach, a lud ten na drewno, które strawi ten ogień.
7.TYSIĄCL.WYD5( a) Dlatego tak mówi Pan, Bóg Zastępów: ( b) To im się stanie, ( b) ponieważ w ten sposób mówili. Oto uczynię słowa moje ogniem w twoich ustach, a lud ten drwami, które [ogień] pochłonie.
8.BRYTYJKADlatego tak mówi Pan, Bóg Zastępów: Ponieważ to mówią, przeto Ja uczynię moje słowa ogniem w twoich ustach, a ten lud drewnem, które pożre ogień.
9.POZNAŃSKA[a] Dlatego tak mówi Jahwe, Bóg Zastępów: [b] gdyż takie mowy głosili; oto Ja w ustach twoich moje słowa ogniem uczynię, a z ludu tego - drewna, które on strawi.
10.WARSZ.PRASKAMówi bowiem Pan, Bóg Zastępów: Ponieważ prowadzi się takie rozmowy, Ja sam ogniem uczynię w twych ustach moje słowa, lud zaś ten posłuży za drzewo na opał, które całkiem strawione zostanie.
11.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Dlatego tak mówi WIEKUISTY, Bóg Zastępów: Ponieważ głosicie taką mowę, dlatego Moje słowa przemienię w ogień na twych ustach, a ten naród w drwa, więc ich pochłonie.
12.EIB.BIBLIA.2016.LITDlatego tak mówi PAN, Bóg Zastępów: Z powodu tych waszych słów Ja włożę moje Słowo w twoje usta. Stanie się ono jak ogień, a ten lud będzie jak drewno - i zginą w płomieniach!